Dolar
ABD Doları 32.2062
Euro
Euro 35.0008
Sterling
Sterling 40.8932
Altın
Altın 2510.5509
BOLU ÇOK BULUTLU
13,5
ÇOK BULUTLU

TBMM GENEL KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

TBMM GENEL KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

AA


TBMM İçtüzüğünün “İlk toplantı, andiçme ve göreve
başlama” başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle
milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.


Ant içme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden
yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim
çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.


Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri,
katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek.


Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant
içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan
haklardan yararlanamayacak.


Başkanlık Divanı


Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan
başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık
görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine
getirecek.


En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik
yapacak.


Başkan seçimi ve
süresi


İçtüzüğün 10. maddesine göre, Başkanlık için bir yasama
döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2, ikinci devre için
seçilenin görev süresi 3 yıl oluyor.


İçtüzüğe göre siyasi parti grupları Başkanlık için aday
gösteremiyor.


TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden,
milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş
gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek.


TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.
Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki
ve üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak.


Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada
en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en
fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak.


Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren
5 gün içinde tamamlanacak.


Parti gruplarının
Başkanlık Divanı’nda temsili


TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları
toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti
grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve
Danışma Kuruluna bildirecek.


Başkanlık Divanı’ndaki görev yerleri, başkanvekillikleri
için oranı en yüksek olandan başlayarak sırayla dağıtılacak.


Katip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri
dağıtımı, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca
kararlaştırılacak.


Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını
gösterecek.Bu adayları gösteren
listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış
olacak.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00’te çağrısız olarak toplanacak.

Boludabolu Avatar
BoludaBolu
15 Mayıs 2023
Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir