Dolar
ABD Doları 1.000
Euro
Euro 1.000
Sterling
Sterling 1.000
Altın
Altın 1.000
BOLU GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI
15,5
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

EMEKLİLER BÜTÇEDEN PAYINI İSTİYOR

EMEKLİLER BÜTÇEDEN PAYINI İSTİYOR

Tüm Emekli Sen Bolu Şube Başkanı Lütfiye
Özkan, emeklilerin taleplerinin karşılanmasını isteyerek ses yükseltti. Sendika
binasında açıklamada bulunan Özkan, banka promosyanlarına da işaret etti.


 


“BİZ
EMEKLİLERİN İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ HAYKIRIŞIMIZIN KARŞILIĞI YOK”


Tüm Emekli Sen Bolu Şube Başkanı Lütfiye
Özkan,
2024 Yılı merkezi hükümet bütçe tasarısının komisyondan
geçtiğini ve 4 Aralık 2023 itibariyle TBMM’de görüşülmeye başlanacağını
belirterek, “2024 Yılı merkezi hükümet bütçe tasarısı komisyondan geçti ve 4
Aralık 2023 itibariyle TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Bütçe metinleri sıradan,
basit, rakamların alt alta toplandığı metinler değildir. Bütçe metinleri
önümüzdeki gelecek yılın tahminlerinin bilimsel olarak yapıldığı ve bir ülkenin
gelirlerinin kimlerden ve nasıl toplanacağı, toplanan gelirlerden hangi
kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği ve bütçelerin, siyasi
iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en
somut ekonomik ve siyasi metinlerdir. 21 yıllık AKP iktidarının daha önce
hazırladığı tüm merkezi hükümet bütçeleri gibi bu 2024 merkezi hükümet bütçesi
de saraydaki tuzu kuru bir grup danışman tarafından emekçileri, emeklileri,
yoksulları, küçük üreticileri yok sayan, biz halkı işsizliğe, açlığa ve
yoksulluğa terk eden, çalışanların ve emeklilerin temsilcilerinin görüşlerine
başvurulmadan hazırlanan belgedir. Daha önceki hazırladıkları bütçelerde de
olduğu gibi 2024 bütçesinde de biz emeklilerin insanca yaşamak istiyoruz
haykırışımızın karşılığı yok. Sağlık hakkımız yok. Kısaca bu bütçede sosyal
devlet yok, emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler, yani halk yok. Bu
bütçede var olan ise uluslararası sermayenin temsilcilerinin ve 5’li çetelerin
Mehmet Şimşek eliyle uygulatacakları en vahşi haliyle neoliberal politika var.”
dedi. 


 


“YÜKSEK
FAİZLİ DIŞ BORÇLARLA LONDRALI TEFECİLERE AKTARILDIĞI AŞİKARDIR”


Özkan, yeni anayasa yapılma amaçlı her türlü
siyasal girişimlere başvurduklarını aktararak, “Yoksuldan alıp, Londralı
tefecilere ve bir avuç rantiyeye kaynak aktaracak bu bütçe ancak hukukun
ortadan kalktığı, demokratik hak arama yollarının engellendiği bir toplumda uygulanabileceği
için son günlerde anayasa da eksik ve kısıtlı da olsa var olan hak arama
yollarını ortadan kaldırmaya yönelik sözde yeni anayasa yapılma amaçlı her
türlü siyasal girişimlere başvurdukları, hatta bu amaçları doğrultusunda yargı
kurumlarının en üstünde yer alan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay gibi üst
Mahkemeleri dahi bir birine karşıt duruma getirerek, hukuka duyulan veya
duyulacak olan güveni de yok etmeyi amaçladıkları gözlenmektedir. Kur korumalı
mevduat hesaplarıyla, başta 5’li çete olmak üzere yandaşlara araç garantili
köprüler, yollar, maliyetinin birkaç katına hastaneler vs. yollarla bütçenin
tüm kaynakları mutlu azınlığa ve alınan yüksek faizli dış borçlarla Londralı tefecilere
aktarıldığı aşikardır.” ifadelerini kullandı.


 


“2024 MERKEZİ
HÜKÜMET BÜTÇESİ DE YİNE DEVASA BİR AÇIKLA BAĞITLANACAK”


Bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğu
dolaylı vergilerden sağlanacağını söyleyerek, “Daha önceki bütçelerde de olduğu
gibi 2024 merkezi hükümet bütçesinde de bizim payımıza düşen ise; bütçe gelirleri
çok kazanandan çok alınarak toplanması gerekirken, yine bütçe gelirlerinin
büyük bir çoğunluğu dolaylı vergilerden sağlanacak. Yani bütçenin yükü her
zaman olduğu gibi iğneden, ipliğe yapılacak zamlarla çalışanların, emeklilerin,
yoksulların sırtına yüklenecek.  Son aylarda görüldüğü gibi, yıl içinde 2
kez olarak ödediğimiz vergilerin tekrar 2 kez, yani yıl da 4 kez ödeme
zorunluluğu getirilmesinin yaşanması, gelecek yeni yıl ve ya  yerel seçimler sonucu bizlerin neyle karşı
karşıya kalacağımızın belirtisi olarak ta görmek mümkün dür.(motorlu taşıt
vergisi gibi) Sarayın daha önce hazırladığı tüm bütçeler gibi 2024 merkezi
hükümet bütçesi de yine devasa bir açıkla bağıtlanacak. Örneğin 2018 bütçesi
762 milyar TL olarak ve 66 milyar TL açıkla bağıtlanmıştı ve bu oran da
tutturulamamıştı. 2019 bütçesi de 969 milyar TL öngörülmüş ve 93 milyar TL
açıkla bağıtlanmış ve bu oran da tutturulamamıştı. 2021 bütçesi de 1.1 Trilyon
gelir, 1.4 Trilyon gider ile yani 300 milyar TL açıkla bağıtlanmıştı. 2022
bütçesi de 139,1 milyar TL açık verdi. Bütçe gelirlerini büyük oranda dolaylı
vergilerden sağladıkları için bu sebeple sürekli olarak başta akaryakıt,
elektrik, doğalgaz olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine sürekli zam yaparak
bütçe açığını zenginlerin değil, halkın sırtına
yıkıyorlar. Yoksullaştırılmaya karşı demokratik haklarını kullanıp sesini
çıkarmak, kendini ifade etmek isteyen herkesi terörist, dış güçlerin maşası,
gayri milli vs. Diye yaftalayarak, en basit, barışçıl bir şekilde de olsa
kendini ifade etmesi kolluk güçleriyle, o da olmazsa iktidarın sopasına
dönüştürülmüş olan yargı marifetiyle engelleniyor.” şeklinde konuştu.


“2024
BÜTÇESİNDE DE YOKUZ”


AKP iktidarının 21 yıllık karnesi kendilerini
hiç yanıltmadığını vurgulayarak, “Basının da özgür olduğu bir sosyal hukuk
devletinde bu vahşi neoliberal politikaları uygulayamazlar. Tek adam iktidarı
2024 yılında da idarenin sopasına dönüştürdüğü yargı eliyle emeklilerin doğru
örgütlenme şeklinin sendika olduğu iş ve istinaf mahkemelerinin kararlarında da
kabul edildiği halde sendikamızı bir kez daha kapatmaya çalışarak, emeklilerin
sendika çatısı altında bir araya gelip, örgütlü bir şekilde haklarını aramasını
engellemeye çalışacakları çok açık tır. AKP iktidarının 21 yıllık karnesi bizi
hiç yanıltmıyor. 2024 bütçesinde de yokuz. Kendi yanlış ekonomik
politikalarının sonucu olarak derinleşen ve artık saklanamayan ağır ekonomik
krizin faturasının bize kesilmesi ile yoksulluk sınırından sonra açlık sınırı
altına itilen biz emekliler 2024 bütçesi ile daha da yoksullaştırılmak
isteniyoruz, yeter artık, yeter, yeter.. biz milyonlarca emekli açlık ve
yoksullukla baş başa, yaşama savaşı veriyoruz, sözün bittiği yerdeyiz, düşün
artık bizlerin de, memleketimizin de sırtından.. İnsanca yaşamak biz
milyonların hakkı değil mi? Şu an buradan ilan ediyoruz, aşağıda sıraladığımız
taleplerimiz ve bedelini peşin olarak ödediğimiz primler, vergiler ve
çalışırken üreterek ülke kalkınmasına kattığımız değerler le hak ettiğimiz tüm
insanca yaşam haklarımız için sonuna kadar direneceğiz, direneceğiz.. Sefalete
asla teslim olmayacağız, bu böyle biline..” dedi.


YILDA DÖRT İKRAMİYE ÖDESİN”


Yaşam hakları için öncelikli taleplerini
söyleyen Özkan, “
En düşük emekli maaşı insanca yaşayacağımız bir seviyede, açlık
sınırı üstünde olmalıdır. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak
üzere yılda dört ikramiye ödesin. Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz
ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın
alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın.
Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine
anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi,
herkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli
sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında
belirlenmesini istiyoruz. Bunun içinde Anayasanın sendika kurma hakkını
tanımlayan 51. Maddesi ile toplu sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine
“Emekliler” ibaresi eklenerek ve yine Anayasanın 90 maddesinde yer
alan Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere uygun, emeklilerin sendika kurma
hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli
değişiklikler yapılarak ” Emekli sendikaları statü yasası” derhal
çıkarılmalıdır.  Aylık Bağlanma Oranının
(ABO) eski sisteme %70’e döndürülmesini mutlaka istiyoruz. Gerçek bir intibak
Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş
eşitsizliği giderilsin. 10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı
odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300.000
emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları kimi mağduriyetler giderilsin.
Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç Vs. tüm sağlık kesintilere son
verilsin. Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere
ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.  Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal
gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın. Hastanelerde Geriatri
(yaşlılık) bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin.  Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel
bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6
ayda bir maaş artışına göre promosyonlar tekrar güncellenmesi gereklidir.
Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem
tazminatlarıyla bir daire satın almak koşulları ortadan kaldırılmıştır.
Biz emeklilere ucuz konut
sağlayacak projeler ve şartlar geliştirilmelidir.  Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında
hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan
emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım
hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Buraya sıralayıp aktardığımız tüm bu
taleplerimiz bizlerin insanca yaşam koşullarımız için olmazsa, olmazlarımızdır,
her koşulda takipçisi ve gündemde tutucu savunucusu olacağız.” ifadelerini
kullandı.

(HABER: SERVET GÖKÇEK)- Tüm Emekli Sen Bolu Şube Başkanı Lütfiye Özkan, 2024 merkezi hükümet bütçesinde de emeklilerin payına düşenin daha çok yoksulluk ve açlık olduğunu belirterek; “Milyonlarca emekli açlık ve yoksulluğa karşı yaşam savaşı veriyor” dedi.

Boludabolu Avatar
BoludaBolu
30 Kasım 2023
Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir