Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

Mustafa ÇAKIR

3888 görüntüleme
Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğu olarak Düzce'ye bağlı Bıçkıyanı köyünde (Şimdiki Hacıazizler Köyü) dünyaya geldi. Yokun çok; varın yok olduğu yılları gördü; insanın insana yapabileceği iyiliği de kötülüğü de tattı. Sığıtmaçlık yaptı, kuzuları, oğlakları otlattı. Ailesinin yurt dışına çalışmaya gitmesi nedeniyle, Sivrihisar/Eskişehir ilçesinde Kursunlu Camii imanı olan dayısının yanına taşındı. Burada köy hayatından sonra yaban hayatını tanıdı, gurbeti ve kendi kendine yetmeyi öğrendi. İki sene sonra Bolu'ya geldi; şehrin kenar mahallelerinden birine yerleştiler. Bu küçük şehir onun hayatına çok şey kattı, kadim dostluklar edindi. Üniversite öğrenimi için ayrıdığı şehre geri dönüp yerleşmek kısmet olmadı ise de aile büyükleri halen bu şehirde Kökez suyu içerek yaşıyor. O da fırsat buldukça kısa kaçamaklarla arkadaşları ile geçmişin anılarını yad etmek, aile büyüklerinin hayır dualarını almak üzere bu şehre geliyor.
Doğduğu köyde ilkokul olmayınca, komşu köydeki ilkokula (Sığırlık 2. İlkokolu) kaydoldu. İlk dört seneyi burada okudu. Sivrihisar/Eskişehir Atatürk İlkokuluna nakil oldu ve ilkokulu burada bitirdi. Ortaokula Sivrihisar İmam Hatip Lisesi'nde başladıysa da ikinci sınıfta Bolu 50.Yıl Ortaokulu'na nakil oldu ve ardından girdiği sınavla kaydolduğu Bolu Endüstri Meslek Lisesinin Makinecilik Programını (Tesviye Kolu) derece ile bitirdi. Mühendislik eğitimi almak için gittiği Avusturya'da vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının dil bilen yetişmiş insan olduğunu görünce, karar değiştirip Alman Dili ve Kültürü üzerine eğitim almaya karar verdi. Türkiye'ye döndü. Girdiği üniversite sınavının sonucuna göre yerleştirildiği MEB Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Bölümüne kaydoldu. Bir sene sonra Anadolu Üniversitesi kurulup, okul da Eğitim Fakültesi adını alınca, bu fakülteden Alman Dili Eğitimi alanından lisans diploması ile mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yükseklisansını tamamlayıp bilim uzmanı unvanı aldı. Üniversitede lisans öğrencisiyken, eş zamanlı olarak devam ettiği Viyana Üniversitesi'nde "Alman Dili ve Avusturya Kültürü" önlisans düzeyinde "Diploma" eğitimi aldı. Türkiye'deki yükseklisans eğitimini tamamladıktan sonra, germanistik dalında doktora eğitimi almak üzere YÖK bursu ile Viyana Üniversitesine gönderildi. Burada otuz ayda doktora eğitimini tamamlayarak "dilbilim ve dil öğretimi" alanında doktora derecesini aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Anadolu Üniversitesinde mecburi hizmetini tamamladı. Örgün eğitimin yanı sıra açık ve uzaktan öğretim alanlarında çalıştı. Açıköğretim sistemi içinde Almanca öğretmenleri için hazırlanan lisans tamamlama programında ders kitapları yazdı, editörlük yaptı; televizyona eğitim programları hazırladı, sunucu, senaryo yazarı ve benzeri çalışmalar yaptı. Türkçenin yanı sıra Almanca ve İngilizce okur yazar.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki lisans eğitiminden sonra,  üniversiteye araştırma görevlisi olarak alındı; Viyana Üniversitesindeki doktora eğitiminden sonra öğretim üyeliğine yükseltilerek ataması yapıldı. Anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. Köln/Almanya'da Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa temsilciliği ve Açıköğretim Programları Koordinatörlüğü, Bozüyük MYO müdürlüğü, Eskişehir Turizm ve Otel İşletmeciliği YO Müdürlüğü yaptı. Turizm Fakültesi ile açık ve uzaktan öğretim tekniği ile eğitim verilen Konaklama İşletmeciliği lisans programı, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Kültürel Miras ve Turizm önlisans programları ile Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Araştırma Birimi ve Turizm Araştırma Birimi kuruluşunda teknik çalışmaları yaptı ve bu kurumların Türk yükseköğretim sistemine kazandırılmasını sağladı. Çalıştığı bütün birimlerde genç akademisyenlerin yetiştirilmesine öncelik verdi. Dilbilim, dil öğretimi, kültürlerarası iletişim, çeviribilim, bilim etiği gibi lisans ve lisans üstü düzeylerde olmak üzere değişik alanlarda uzmanlık dersleri verdi; tezler ve projeler yönetti. Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Türkler Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevi sırasında, aldığı davet üzerine MEB'na geçti ve üçlü kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği görevine atandı. Ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca kitap, makale, bildiri vb. yayını vardır. Yayınlarına http://mustafacakir.academia.edu; blog yazılarına http://mustafacakir.info adresinden ulaşılabilir. Günlük hayatı, mesleki ve sosyal faaliyetleri https://www.facebook.com/m.tschakyr veya https://twitter.com/tschakyr adresinden takip edilebilir. 

Biri kız olmak üzere iki çocuk babasıdır.

Günlük siyasetin bununla ilgili ilişkiler ağının uzağında bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Çalıştığı alanlarda sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği yapmayı tercih ediyor. Üst ve orta düzey turizm profesyonellerinin oluşturduğu uluslar arası Skal International Kulübünün Eskişehir'te ilk, dünyada 700. Skal Kulübü Derneği olarak kurucu üyeleri arasında yer aldı. Böylece şehrin turizm alanında yetişmiş insan gücünün uluslararası turizm camiası ile bütünleşmesi için gerekli altyapının oluşumuna katkı sağladı.Türkiye ile Avusturya arasındaki kültürel ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından Avusturya Devleti Birinci Sınıf Liyakat Nişanı ile taltif edildi. Eskişehir Valiliği tarafından kültürel çalışmalardan dolayı teşekkür beratı aldı. Eskişehir Türk Ocağı mensubu; Darüşşafaka'nın düzenli bağışçıları arasındadır. 2013 yılında dünyada ilk 5000 alan uzmanından biri seçildi ve Marquis Who's Who in the World adlı almanak başta olmak üzere değişik almanaklarda tanıtıldı

Her şeyi bilen değil; öncelikle görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları öğrenmeye ve öğrendiklerini hayata geçirmeye çalışan; yönetim görevlerinde ortak akıla önem veren, özel hayatında da kendi halinde bir vatandaştır. Bu anlamda okumayı ve yazmayı yaşam biçimine dönüştürmüş; özel hayatında ilkeleri olan sorumlu bir yurttaş olmaya; bilimsel bilgiyi üretip, tabana yaymaya ve çoğaltmaya, bilgiyi süs olmaktan çıkarıp rehber olarak benimsetmeye çalışıyor. Hayattaki en büyük mutluluğu eğitim alanında yaptığı yatırımların olumlu sonuçlarını görmektir. Geleceğe ilişkin en büyük umudu ise milletimizin sağduyusu ve Türk gençliğidir.