Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

TÜİK, KONUT VE YAŞAM HARİTASINI ÇIKARDI

TÜİK, KONUT VE YAŞAM HARİTASINI ÇIKARDI
Nüfus ve konut sayımı kapsamında bina ve konut nitelikleri araştırması gerçekleştirildi. Araştırmalara göre Bolu’da yaşayan hanehalklarının yüzde 65’i kendine ait konutta oturuyor, ısınmak için ise doğalgazı tercih ediyor.

Türkiye istatistik kurumu bina ve konut nitelikleri araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye’deki hanehalklarının yüzde 17,3’ünün 2 katlı, yüzde 14,4’ünün 5 katlı, yüzde 13’ünün 6 katlı ve yüzde 11,7’sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise yüzde 9,5 oldu.

HANEHALKLARININ ÇOĞUNLUKLA 2 KATLI BİNALARDA İKAMET EDİYOR

Bolu’da hanehalklarının çoğunlukla 2 katlı ve 6 kat ve üzeri binalarda ikamet ettiği, hanehalklarının ise yüzde 26,4’ünün 2 katlı, yüzde 26,4’ünün 6 katlı ve üzeri, yüzde 13,4’ü ise 3 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.

HANEHALKLARININ YÜZDE 60,7’SİNİN KENDİSİNE AİT KONUTTA OTURUYOR

Bolu’da hanehalklarının yüzde 65,0’inin kendisine ait konutta oturduğu, hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 65,0’inin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 21,3’ü kiracı olan, yüzde 11,7’sinin diğer, yüzde 1,9’unun bilinmeyen olduğu bildirildi.

BOLU HALKI ISINMAK İÇİN DOĞALGAZI TERCİH EDİYOR

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, %47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi. Hanehalklarının ısınma amacıyla en çok kullandıkları ana yakıt türü doğalgaz oldu.

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6’sının doğalgaz, yüzde 33,5’inin kömür, odun vb. katı yakıt ve yüzde 6,2’sinin ise elektrik kullandığı görüldü.

Bolu’da ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türünün doğalgaz olduğu görülürken,

katı yakıt kullanılan hanehalkı sayısı yüzde 39,8 oldu.