Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA!

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, Mühendislik ve Mimarlık Haftası ile birlikte kuruluşunun 68. Yıl dönümünü kutladı.

HBAER: CANSU GÜRZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin,  Meslek alanlarının gelişimi ve meslektaşlarının haklarının savunulması amacıyla 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB, kuruluşunun 68. yılında meslektaşlarının Mühendislik ve Mimarlık Haftasını kutlayarak; İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren mesleki faaliyetlerimizin çağın bilgi birikimine uygun, insan güvenliğini ve doğal çevreyi gözetecek biçimde gelişmesinin sağlamak amacıyla kurulan birliğimiz, ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir.” Dedi.

“BİRLİĞİMİZ 68. YAŞINI VE MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAFTASI’NI KUTLUYORUZ”

Perçin,  “Üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşama mücadelemiz devam ediyor! Toplumun ortak çıkarlarının korunması, meslek alanlarımızın gelişimi ve meslektaşlarımız haklarının savunulması amacıyla 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun’la kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün tam 68 yaşında! Birliğimiz 68. yaşını ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası’nı kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

“SORUMLULARIN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Amasra’da yaşanan maden faciasından dolayı üzüntülerini dile getiren Erol Perçin,  “Ne yazık ki Birliğimizin 68. yaşını Amasra’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenci kardeşimizin acısıyla birlikte idrak ediyoruz. Kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. TMMOB olarak bu facianın unutturulmasına, üzerinin örtülmesine izin veremeyeceğiz. Sorumluların yargı önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

“TMMOB, ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK MESLEKİ DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNDEN BİRİSİDİR”

Birliğin kuruluşundan bu yana istikararlı bir şekilde gelişim gösterdiğini kaydeden Perçin; “İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren mesleki faaliyetlerimizin çağın bilgi birikimine uygun, insan güvenliğini ve doğal çevreyi gözetecek biçimde gelişmesinin sağlamak amacıyla kurulan Birliğimizin kuruluş kongresi 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Birlik bünyesinde kurulundan 10 meslek odası ile başlayan yolculuğumuz, bugün 24 Odamız ve bu Odalara bağlı 226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulumuzla devam ediyor. 110 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 630 binin üzerinde meslektaşımızın üye olduğu TMMOB, ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir.” Dedi.

“ÇÖZÜMÜNÜN BÜYÜK ÖLÇÜDE EMEKÇİ SINIFLARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YATTIĞININ BİLİNCİNDEDİR”

Perçin,TMMOB’un meslek ve meslektaşlarının yanında olduğunu belirterek, “Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 68 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimini emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.” şeklinde konuştu.

“TMMOB BAŞKA BİR DÜNYANIN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR”

TMMOB’un en önemli misyonlarından birinin meslek alanlarından birinin bilgi üretmek olduğunu kaydeden Perçin, “TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.” şeklinde konuştu.

“TEK ADAM REJİMİ ALTINDA EMEĞİMİZ DEĞERSİZLEŞİRKEN, ÖZLÜK HAKLARIMIZ DA GİDEREK BUDANMAKTADIR”

Gerek kamuda gerek özelde çalışan meslektaşlarının pek çok alanda zorlandıklarını ifade eden Erol Perçin, “Uzun yıllardır devam eden ve her yıl daha da derinleşen ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır.” diyerek rant hırsının mesleklerini itibarsızlaştırdığını anlattı.

“MESLEKTAŞLARIMIZ BİRÇOK SORUN İLE YÜZ YÜZEDİR”

Siyasi baskı altında olduklarını dile getiren Perçin, “Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR PLANCILIĞI HİZMETİ ALMASI ENGELLENMEKTEDİR”

Siyasi iktidarın karar ve uygulamaların yalnızca meslektaşlarını değil halkı da etkilediğini aktaran Perçin, “Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.” diye konuştu.

“TMMOB TÜRKİYE’NİN YARATILMASI İÇİN MÜCADELE ETMEKTEDİR”

Erol Perçin, yalnızca meslek ve meslektaşları için değil daha iyi bir Türkiye için çalıştıklarını vurgulayarak, “TMMOB, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir. TMMOB, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir. TMMOB, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için mücadele etmektedir.” dedi.

“YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!”

Çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Perçin, “TMMOB, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla geri adım atmayacağız! TMMOB kuruluşunun 68. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir. Aradan geçen her yılda, üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamaya olan inancımız ve kararlılığımız daha da artmaktadır. Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!” ifadelerine yer verdi.
Etiketler: bolu haberler