Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

Özgür Elçi" İstihdam paketi sendikasızlaştırma paketidir"

Özgür Elçi
Bolu Türk- İş Sendikası Başkanı Özgür Elçi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “ İstihdam paketi ” hakkında basın açıklamasında bulundu.
Haber: S.Sevgül Kaba

Bolu Türk- İş Sendikası Başkanı Özgür Elçi geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifinde “ İstihdam paketi ” hakkında yaptığı basın açıkmasında " İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir.25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere “istihdam kolaylığı sağlayacağı” iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin istediklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor." dedi.

Özgür Elçi İşsizlik Sigortası Fonu'nun işverene teşvik fonuna dönüştüğünü belirterek"  Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik muafiyet af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk-İş yıllardan beri esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir.
Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır. Yapamayacaksınız yaptırmayacağız." dedi.

Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektedir.

Elçi, kayıt dışı çalışmalardan dolayı  ülke ekonomisinin ağır bedeller ödediğini söyleyerek "Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektedir. Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmaktadır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Arkadaşlar, salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz, istihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz .İşçiyi ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez. TBMM’deki söz konusu düzenleme “işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme” düzenlemesidir. Bugün rüzgar eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir: Mücadele mücadele mücadele ." dedi.