Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

ÖZEL İDARE'DEN AYLIK 4 BİN 400 LİRAYA KİRALIK OTEL!

ÖZEL İDARE'DEN AYLIK 4 BİN 400 LİRAYA KİRALIK OTEL!
Bolu İl Özel İdaresi Mudurnu Seyrancık Mahallesi'ndeki otelini ihaleyle kiraya verecek. 2 katlı Konak Otel (Eski Kaymakamlık) binasının kiraya verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacak.

AYLIK 4 BİN 400 LİRA, İHALE 1 ARALIK'TA

Otel için aylık kira bedeli olarak 4 bin 400 lira belirlendi. Otelin yıllık kira bedeli 52 bin 800 TL olacak. Otelin kiralama ihalesi 1 Aralık 2020 saat 14.00’de İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebiliyor.

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,

b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,

c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2020 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,

d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

e) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

5- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

Etiketler: bolu haberler