Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

“NE TALEPLERİMİZ KARŞILANDI, NE DE SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLDÜ”

“NE TALEPLERİMİZ KARŞILANDI, NE DE SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLDÜ”
Sağlık emek-meslek örgütleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifine karşı çıkıyordu. Teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine SES Bolu Şube Yönetim Kurulu adına Serdar Koçyiğit’ten; “Emeğimizle alay edilmesine, itirazlarımızın dikkate alınmamasına karşı sessiz kalmayacak, dayanışmayı ve örgütlü mücadeleyi, taleplerimiz karşılanıncaya kadar diri tutacak, mücadeleyi büyüteceğiz” açıklaması geldi.

HABER: ASLI AKIŞ

Sağlık meslek örgütlerinin yeterli bulmadığı ve eleştirdiği sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı. SES BOLU Şube Yönetim Kurulu adına Serdar Koçyiğit, TBMM gündemine getirilen sağlık personelinin özlük haklarıyla ilgili tasarıya tepki gösterdi.

“DÜZENLEMEYİ 6 AYDIR BEKLİYORUZ”      

Koçyiğit, 6 aydır yasalaşması için beklenilen yasa tasarısını hatırlatarak;  “2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmiş, altı ay beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirilmiş ve 16.06.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasallaşmıştır” dedi.

“SENDİKAMIZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMIŞTIR”

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak sürecin başında üzerine düşen görev ve sorumluluklar kapsamında hızlı bir müdahalede bulunduklarını belirten Koçyiğit; “Yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile paylaşmış, basın açıklaması gerçekleştirmiş ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile yasanın kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başlamıştır.  Yine sendikamız MYK’ları, Hukuk Büromuz Avukatları ve Konfederasyonumuz KESK MYK üyeleri ile birlikte hem sağlık komisyonunda hem de plan ve bütçe komisyonunda yapılan görüşmelere katılmış olup sınırlı konuşma zamanına rağmen ayrıntılı olarak görüşlerimiz aktarılmış ve meclis tutanaklarına geçirilmiştir.

“MÜCADELEMİZ KÜÇÜMSENMİŞ,  EMEĞİMİZLE ALAY EDİLMİŞTİR”

Ancak bizlerin, iş kolumuzdaki diğer emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet vekillerinin itirazlarına rağmen yasa taslağı iki komisyonda da olduğu gibi kabul edilmiştir. Arkasından 11 sağlık emek ve meslek örgütü olarak tasarının bu haliyle geçmemesi için ortak eylem ve etkinlikler yapılmış, 15.06.2022 tarihinde iş bırakma kararı alınmış ve Türkiye’nin 81 ilinde iş bırakılmış olmasına rağmen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Bizlerin yani tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerine, isyanlarına “siz ne yaparsanız yapın biz bildiğimizi yaparız” denmiş, örgütlü ve birlikte mücadelemiz küçümsenmiş,  emeğimizle alay edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Koçyiğit, taleplerinin karşılanmadığı düzenleme konusunda 11 sağlık emek ve meslek örgütüyle birlikte önümüzdeki süreçte nasıl bir yol alacaklarının değerlendirileceğine işaret ederek; “Tasarı şekline yaptığımız itirazlar kanun için de geçerliliğini korumaktadır. Kanun metninin henüz Meclis tarafından redakte edilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus ise kanuna bağlı yönetmeliklerin yayınlanmasını bekleyerek değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağıdır. Düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet alanına ve iş barışına yansıması yönetmelikler sonrasındaki uygulamalarla daha net ortaya çıkacaktır. Sendikamız konu ile ilgili sürecin takipçisi olacak, taleplerimizi karşılamayan bu düzenleme ile ilgili örgütümüzle, 11 sağlık emek ve meslek örgütüyle birlikte önümüzdeki süreçte nasıl bir yol alacağımız değerlendirilecektir.” Şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Genel kurulda geçen kanun metninde bir değişlik olmadığını da belirten Koçyiğit; “Basında kanun içeriğine dair kimi bilgilendirmeler yer almaktadır. Genel Kurulda geçen kanun metninde esaslı bir değişiklik olmadığı bilinmektedir. Ancak bu aşamada kanun metninin son hali görülmeden yeniden bir açıklama yapılması uygun görülmemiştir. Kanun metni yayınlanır yayınlanmaz gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Emeğimizle alay edilmesine, itirazlarımızın dikkate alınmamasına karşı sessiz kalmayacak, dayanışmayı ve örgütlü mücadeleyi, taleplerimiz karşılanıncaya kadar diri tutacak, mücadeleyi büyüteceğiz.” dedi.  

Etiketler: bolu haberler