Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

“MAĞDUR OLMAYIN, CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN”

“MAĞDUR OLMAYIN, CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN”
Bolu SMMM Odası Başkanı Yüksel Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne istinaden yazılı bir açıklama yayınladı.

Bolu SMMM Odası Başkanı Yüksel Ceylan, e-defter, e- fatura, e- irsaliye uygulamasına dair esnaf, ticaretle uğraşan kişiler, şirket yetkilileri ve serbest meslek mensuplarına uyarılarda bulundu. Ceylan, mağduriyet yaşamamaları için gerekli hususlara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Haber: Aslı Akış

Yüksel Ceylan açıklamasının devamında; “2018 yılı hesap dönemi brüt satış hasılatı veya gayrisafi hasılatı 10 Milyon TL’a ve üzeri olan vergi mükellefleri 01.01.2020 tarihinden itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçeceklerdir.

MESLEK GURUPLARI DİKKAT!

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satışları veya gayrisafi hasılatları 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına, 01.01.2021 tarihinden itibaren elektronik defter uygulamasına geçeceklerdir.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listede belirtilen akaryakıt, taşıtlarda kullanılan doğalgaz ve madeni yağların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetler nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisans ve bayilik lisansı alan mükellefler ile akaryakıt istasyonları 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik irsaliye ile elektronik fatura kullanmaya başlayacaklardır.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III Sayılı listede belirtilen meyve ve sebze suları, sade ve mineral sular, meşrubatlar, alkollü ve alkolsüz biralar, şaraplar, alkollü içecekler, tütün ve tütün mamüllerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik irsaliye ve elektronik fatura kullanmaya başlayacaklardır.

Mal ve hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik fatura kullanacaklardır.

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, 01.01.2020 tarihinden itibaren elektronik müstahsil makbuzu, elektronik irsaliye, elektronik fatura ve elektronik defter kullanmak mecburiyetindedirler.

“FATURALAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PORTALI ÜZERİNDEN DÜZENLENECEKTİR”

İhracat işlemlerinde 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik fatura düzenlenecektir.

Elektronik Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek vergi dahil toplam tutarı 30,000 TL’yi aşan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı üzerinden elektronik olarak düzenlenecektir.

Elektronik Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek vergi dahil toplam tutarı 5,000 TL’yi aşan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı üzerinden elektronik olarak düzenlenecektir.

Gübre Takip Sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik irsaliye düzenlenecektir.

“ELEKTRONİK İRSALİYE DÜZENLEMELERİ ZORUNLUDUR”

Demir-Çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat ve ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin 01.07.2020 tarihinden itibaren elektronik irsaliye düzenlemeleri zorunludur.

“ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEYECEKLERDİR”

01.02.2020 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetine devam eden serbest meslek erbapları (Avukatlar, Mali Müşavirler, Serbest Çalışan Doktorlar, Mimarlar, Mühendisler v.b) 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir.

İlimizde faaliyet gösteren esnaflarımıza, ticaret erbaplarına, şirket yetkililerine ve serbest meslek erbaplarına mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için yukarıdaki hususları hatırlatır, saygılar sunarız.