Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

KİRALAR 3 AY ERTELENDİ

KİRALAR 3 AY ERTELENDİ
İl Genel Meclisi Ocak Ayı son oturumunda İl Özel İdaresi kiracısı olan işletmelerle ilgili önemli bir karar çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü genelgesine istinaden pandemi sürecinde faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerden 3 ay süre ile kira alınmamasına, diğer işletmelerin de 3 ay süre ile aylık kiralarının % 50 indirimli olarak tahsil edilmesine karar verildi.

Yaşar Yüceer Başkanlığında hafta boyunca devam eden İl Genel Meclisi Ocak Ayı toplantıları sona erdi. Son oturumda yeni virüs salgının etkilerinin azaltılması ile ilgili kanun uyarınca İl Özel İdaresine ait mülklerin kira bedellerinin alınmaması, indirim, erteleme ve süre uzatımına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü.

Raporda; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde; a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği, b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, c) Peşin ödeme yapılan işyerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği, ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesinde engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği hususları belirtilmiştir. Komisyonumuz konu üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;  1) Bakanlık genelgesinin (a) bendinde belirtilen sebeplerle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile kira alınmayarak, bu süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, 2) Diğer işletmelerden 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile aylık kiralarının % 50 indirimli olarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür” denildi. Söz konusu rapor meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Etiketler: bolu haberler