Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

KESK’TEN TEMMUZ MAAŞLARINA TEPKİ

KESK’TEN TEMMUZ MAAŞLARINA TEPKİ
KESK Bolu Şubeler Platformu adına KESK Dönem Sözcüsü Serdar Koçyiğit, KDV ve MTV başta olmak üzere vergilerin, harçların arttırılması ve ‘En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak’ sözünü içeren torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sonlanması ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Haber: Nilay Çelik

KESK Bolu Şubeler Platformu adına KESK Dönem Sözcüsü Serdar Koçyiğit, komisyon görüşmelerinde sadece emeklilere önümüzdeki altı ay için verilecek zam oranının %17,55’ten %25’e çıkarılması yönünde bir değişiklik yapıldığını ifade etti.

“SİYASAL İKTİDAR VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEMEK İÇİN HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURMAKTA”

Koçyiğit, torba teklifi ile ilgili bütçe haklarının yok sayıldığını dile getirerek, “Siyasal iktidar seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurmakta üstelik söz konusu hileler ile alabildiğine sınırladığı maliyeti de başta KDV ve MTV olmak üzere vergilerin, harçların fahiş oranlarda artırılması, en son TBMM’ye sunulan, bütçe hakkımızı yok sayan Ek Bütçe yasa teklifi yolu ile emekçilere ve halka yıkmaktadır. ‘En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak’ sözünü içeren torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmıştır. Komisyon görüşmelerinde sadece emeklilere önümüzdeki altı ay için verilecek zam oranının %17,55’ten %25’e çıkarılması yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Diğer maddelerinde hiçbir değişiklik yapılmayan söz konusu torba yasa teklifin 11 Temmuz 2023 Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanması beklenmektedir. Öte yandan 1,1 Trilyon TL ile 2023 bütçesinin üçte birine denk gelen, tüm giderlerin halkın omuzlarına yıkılan KDV, Gelir Vergisi, ÖTV, MTV gibi vergilerle ve harçlarla karşılanmasını içeren ek bütçe yasa teklifi de yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacaktır” şeklinde konuştu.

“KAMU EMEKÇİLERİ MAAŞLARININ ENFLASYON FARKI”

En düşük memur maaşı ile ilgili torba yasa teklifinde değişiklik yapılmadığı takdirde olacakları ifade eden Koçyiğit, “En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak sözünü içeren torba yasa teklifinde TBMM Genel Kurul sürecinde bir değişiklik yapılamazsa: Tüm kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon farkı artı ‘toplu sözleşme artışı’ toplamı olan %17,55 oranında artırılması ardından buna seyyanen 8.077 TL eklenmesi ile sonuçlanacaktır.  8.077 TL'lik artış taban aylık katsayısı artışı yoluyla değil, tüm kamu emekçilerine seyyanen yapıldığı için 985 TL çalışmayan eş yardımı ve iki çocuk üzerinden 325 TL çocuk yardımıyla en düşük 11.800 TL olan en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline 22.000 TL geçse de gerçekte bu emekçinin kök maaşı 13.870 TL olacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde maaş zammı 22.000 TL üzerinden değil, 13.870 TL üzerinden yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“EK BÜTÇENİN TÜM YÜKÜ YİNE BİZLERE YIKILDIKÇA…”

Koçyiğit, yaşanacak artış oranı ile ilgili şunu ifade etti: “Yine 8.077 TL seyyanen artış mevcutta ödenmekte olan aylık, tazminat, ödenek, ikramiye, ek ödeme, döner sermaye payı, çalışmayan eş yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi pek çok unsurun hesabında dikkate alınmayacaktır. Yaşanan gerçek altı aylık enflasyonun %50’yi aştığı koşullarda 2,5 milyon kamu emekçisi başta olmak üzere tüm emeklilerin maaşlarında sadece %25 oranında bir artış yapılacaktır. 8.077 TL tutarındaki seyyanen artış ise TÜİK sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, ek bütçenin tüm yükü yine bizlere yıkıldıkça bir iki ay içinde buharlaşacaktır.”

 

“TÜM EMEKÇİLERİ SEFALETTE EŞİTLEYEN BİR TABLO”

Yurtdışından getirilen telefon harçlarına da değinen Koçyiğit,  “Sonuç olarak tüm kamu emekçilerinin maaşlarının en düşük kamu emekçisi maaşına yaklaştıran, başta emekliler olmak üzere tüm emekçileri sefalette eşitleyen bir tablo ortaya çıkacaktır. Üstelik hile yolu ile alabildiğine sınırlanan maaş artışlarının maliyeti de KDV oranlarının yükseltilmesi, MTV’nin iki katına çıkarılması, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) 5 puan artırılarak %15’e çıkarılması, yurt dışından getirilen telefon harcının %228 artış ile 6,091 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılması gibi tek taraflı vergi salma politikaları ile yine emekçiler ve halka yıkılmaktadır” dedi.

“GELİR VERGİSİNDE YAPILAN FAHİŞ ARTIŞLARLA DAHA DA ARTIRILMAKTA”

Koçyiğit, güvenceli iş, güvenli gelecek talepleri ile ilgili sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek,  “11 Temmuz 2023 Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan ek bütçe yasa tasarısı ise deyim yerinde ise ‘Turpun büyüğünün heybede’ olduğunu göstermektedir. Çünkü 2023 bütçesini yaklaşık üçte bir oranında artıran yasa teklifi ile emeği ile geçinen tüm kesimlerin yükü dolaylı vergilerde (KDV, ÖTV) ve Gelir Vergisinde yapılan fahiş artışlarla daha da artırılmakta, kaşıkla verilen kepçe ile geri alınmaktadır. Tüm bu nedenlerle hem halkın ve emekçilerin bütçe hakkını yok sayan ek bütçe yasa teklifine hem de kamu emekçilerini ve emeklileri daha fazla sefalete iten torba yasa teklifine ilişkin itirazlarımızı, insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek talebimiz ile ilgili sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu. 
Etiketler: bolu haberler