Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

“İŞÇİLER ÜZERİNDE AĞIR BİR VERGİ YÜKÜ BULUNUYOR”

“İŞÇİLER ÜZERİNDE AĞIR BİR VERGİ YÜKÜ BULUNUYOR”
Türk-İş Bolu İl Temsilciliği tarafından İzzet Baysal Caddesinde vergi sistemi ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Türk-İş üyelerinin katıldığı basın açıklamasında topluluk adına açıklamayı, Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi yaptı. Elçi, “Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, Yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor.” dedi.

Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Anayasamızın ‘vergi ödevi’ başlıklı 73 üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir.

Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, Yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor.

Ücretli çalışanların net ücreti, Bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.

Ortalama aylık brüt ücreti 4,500 TL olan bir işçi, Ocak ayında 3,409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191,00 TL daha azalarak 3,218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde %4 oranında artsa bile, yılsonunda 349 TL eksilerek 3,060 TL’ye geriliyor.

Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir.

TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikler içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor.

Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor. Ve çalışanların 2005 yılında % 15-20-25-30- 35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana %15-20-27-35 olarak uygulanıyor. Yetmiyor. 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirmiyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor.

Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi. Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik vergi adaleti sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar. Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, İşverenler ile aynı oranda vergilendirmek haksızlıktır. Adaletsizliktir.

Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir reform ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmekledir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.

Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırılmalı ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları katlanarak gelir ve servet elde edenleri topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.

Türk-İş olarak bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.”