Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZCAN’A CEVAP

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZCAN’A CEVAP
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, imar barışı kapsamına alınan yapıların yapı kayıt belgelerine ilişkin bilgiler ve riskli binaların tespitine ilişkin açıklamalarına cevap verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, talep edilen bilgilerin Bolu Belediyesine gönderildiği, riskli yapıların tespiti ve dönüştürülmesinde ise İmar Kanununa göre görevlerin Bolu Belediyesine ait olduğu ifade edildi.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 10.02.2020 tarihinde basına yansıyan demecinde yer alan Müdürlüğümüzle ilgili iddialara cevap verme zarureti doğmuştur.

Söz konusu haberde geçen imar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgelerine ilişkin bilgiler Bolu Belediyesince 12.03.2019 tarih ve 2636 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden istenmiştir.

Yapı kayıt belgelerine erişim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunduğundan, müdürlüğümüzce 11.04.2019 tarih ve E.3304 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapı kayıt belgelerine ilişkin bilgilerin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi talep edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 13.11.2019 tarih ve E.265905 sayılı yazı ile yapı kayıt belgelerini içeren liste Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup söz konusu bilgiler 29.11.2019 tarih ve E.10712 sayılı yazı ile Bolu Belediyesine gönderilmiştir.

Diğer taraftan aynı gazete haberinde Belediye yetkililerince risk altındaki yapıların tespit ve dönüştürülmesi yetkisi ve sorumluluğunun Belediyeye ait olmadığı iddia edilmektedir

Oysa risk arz eden yapıların tespit ve dönüştürülmesi görevlerinin; 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 3. Maddesinin 1.Bendi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince ilgili İdareye, yani Bolu Belediyesi’ne ait olduğu açıkça belirtilmektedir.

Belirtilen mevzuat gereğince risk arz eden binaların tespit edilmesi ve dönüştürülmesi görevi Bolu Belediyesi’ne ait olduğundan risk arz eden yapıların tespit ve dönüştürülmesi hususunda Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalara, istendiği takdirde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce destek verilebilecektir.”