Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

BOLU NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

BOLU NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus ve konut sayımını yayımladı. TÜİK tarafından derlenen verilere göre Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Bolu’nun nüfusu ise 320 bin 014 kişi oldu.

HABER: CANSU GÜRZ

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Cinsiyete göre nüfusun dağılımına bakıldığında, Cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 olduğu görüldü.

BOLU NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş, Bolu’da toplamda 37, erkeklerde 36, kadınlarda ise 38 olarak belirtildi.

HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANININ ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ülkemizde yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının yıllara göre her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN ORANI KADINLARDA YÜZDE 4,2'YE DÜŞTÜ

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1935 yılında yüzde 80,8 iken bu oran yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 2,5'e düştü. Cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1935'te yüzde 70,7 iken 2021'de yüzde 0,8'e, kadınlarda ise 1935'te yüzde 90,2 iken 2021'de yüzde 4,2'ye geriledi.

BOLU’DA OKMA YAZMA BİLENLERİN ORANI

Bolu’da okuma yazman bilenlerin toplamı 287 bin 322, bilmeyenlerin toplamı ise 7 bin 391 olarak açıklandı. Okuma yazma bilen kadınların oranı 143 bin 3 kişi iken bilmeyenlerin sayısı ise 6 bin 245 kişi olarak görüldü.

Bolu’da okuma yazma bilen erkeklerin sayısı 144 bin 319 kişi iken okuma yazma bilmeyenlerin sayısı bin 146 kişi olarak belirtildi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ ORANI YÜZDE 17,6 OLDU

Türkiye'de 1970 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 28,8 iken 2021 yılında yüzde 22,5 oldu. İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 1970'te yüzde 3,6 iken 2021'de bu oran yüzde 25'e yükseldi. Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 2,6 iken, 2021'de yüzde 22,4 oldu. Diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 1 iken 2021'de bu oran yüzde 17,6'ya ulaştı.

BOLU’DA YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU ERKEKLERİN ORANI, KADINLARIN ORANINDAN FAZLA OLDU

Bolu’da yaşayan erkeklerde yükseköğretim mezunlarının oranı kadınlardan daha fazla oldu. Bolu’da bitirilen eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde 27 bin 478 kişi yükseköğretim mezunu iken yükseköğretim mezunu kadınların sayısı ise yüzde 24 bin 805 kişi olarak görüldü.

İlkokul mezunlarının oranını, üniversite mezunlarına yakın olduğu görüldü. Diğer yandan kadınlarda 42 bin 942 ile ilköğretim mezunlarının oranının daha yüksek olduğu görülürken erkeklerde ise 30 bin 987 ile ilkokul mezunlarının oranının daha fazla olduğu görüldü.

TÜRKİYE'DE 2021 YILINDA 2 MİLYON 777 BİN 797 KİŞİ İLLER ARASINDA GÖÇ ETTİ

Ülkemizde 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

BOLU’DA İKAMET EDEN NÜFUSUN 12 BİN 404 KİŞİ YURT DIŞI DOĞUMLU OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Bolu’da ikamet eden 320 bin 014 kişinin kişinin 211 bin 591 kişi doğum yerinin Bolu, 12 bin 404 kişinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 0,4 oldu. Diğer yandan ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde 66,1 iken ikamet ettikleri ilden farklı bir ilde doğanların oranının yüzde 29,6 olduğu görüldü.

DOĞUM YERİ YURT DIŞI OLANLAR İÇİNDE BULGARİSTAN DOĞUMLULAR İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla yüzde 10,5 ile Almanya, yüzde 10,4 ile Irak, yüzde 8,8 ile Suriye, yüzde 5,7 ile Afganistan doğumlular izledi.

BOLU’DA YAŞAYAN TEK ÇEKİRDEK AİLE HALKI SAYISI FARK YARATTI

Bolu’daki hanehalkı sayısı 104 bin 358 oldu. Tek kişilik hane halkı sayısı 23 bin 118 iken tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 62 bin 251 olarak görüldü. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşanların sayısı 15 bin 067 iken çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı 3 bin 922 olarak görüldü. Bolu’daki ortalama hane halkı büyüklüğü ise 2,9 olarak belirtildi.

Etiketler: bolu haberler