Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

8 KONUDA PROJE SUNULABİLECEK

8 KONUDA PROJE SUNULABİLECEK
KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, KOSGEB tarafından KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında hazırlanan ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temalı proje teklif çağrıları hakkında bilgi verdi. Usta; “Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek” dedi.

ÖZEL HABER: ASLI AKIŞ

Teknoloji geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’ler desteklenecek. KOSGEB’in KOBİGEL kapsamında çıktığı 2 çağrıyla işletmelere 300 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon liraya kadar destek verilecek.

“İMALAT SANAYİİNDE DİJİTALLEŞME’ TEMALI 2 ADET ÇAĞRI KONUSU YAYINLANDI”

KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, İmalat sanayiinde dijitalleşme’ temalı 2 adet çağrı konusu yayınlandığını ifade ederek; “KOSGEB’in Kobi-gel Kobi gelişim destek programı kapsamında 2020 yılı çağrı konuları yayınlanarak başvuru süreci başlamıştır. ‘İmalat sanayiinde dijitalleşme’ temalı 2 adet çağrı konusu yayınlandı.

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı; “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” bu çağrı konu ile;
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabileceklerdir.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı; “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” bu çağrı konusunda ise; İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir” şeklinde konuştu.

8 PROJE SUNULABİLECEK

Abdurrahman Usta KOBİ’lerin 8 proje sunabileceği konu başlıklarını da aktararak; “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı, İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri” dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

2020-01 veya 2020-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabileceğini de vurgulayan Abdurrahman Usta, başvuru şartlarını da tek tek sıraladı. Usta;  “Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden çoklu seçim yapılabilecektir. Başvuru Şartları; Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. 2020-02 numaralı çağrı için NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Başvuracak işletmelerin 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur. 2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır. Not: 2019 veya 2020 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2019 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2019 yılı net satış hasılatını aşamaz” ifadelerini kullandı.

“DESTEK ORANI %60”

KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi ile proje kapsamında desteklenecek gider kalemlerinden de bahsederek; “Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Proje Kapsamında Desteklenecek Gider Kalemleri; Personel giderleri en fazla 4 personel için ve 90.000 TL üst limit, Makine Teçhizat giderleri yeni olma şartı ve 850.000- TL üst limit, Yazılım Giderleri 100.000 TL üst limit, Hizmet alım giderleri (Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test analiz) 200.000 TL üst limit” diye konuştu.

SON BAŞVURU 17 EYLÜL

Abdurrahman Usta, Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 tarihinde kapatılacak olacağının da altını çizerek; “Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylı bilgi almak isteyen kobilerimiz Müdürlüğümüz ile iletişime geçebilir” şeklinde konuştu.