Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

“MASUMİYET KARİNESİNE SAYGILI OLUNMALI”

“MASUMİYET KARİNESİNE SAYGILI OLUNMALI”
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaları yönlendirici biçimde haber ve yorumlar yapılmaması yönünde açıklamada bulundu. Yaman; “Gazetecilik meslek ilkeleri arasında belirtildiği üzere; basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararı ile sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır” dedi.

Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve yargıya olan güveni üst seviyelerde tesis etmekten başka bir gayelerinin bulunmadığına dikkat çeken Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, insan haklarına ve özgürlüklere saygılı, tarafsızlık ile adaletle hareket edildiğini kaydetti.

Yapılan yanlış haberlerin adalete olan inancı yıprattığını ifade eden Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Başsavcılıkları kendilerine intikal eden ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez maddi gerçeği araştırmaya ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle şüphelilerin lehine ve aleyhine olan delileri toplayarak muhafaza altına almakla, mağdur ve şüphelilerin haklarını korumakla yükümlüdür.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DE SINIRLARI VARDIR”

Anayasanın 2, 12, 25, 26 maddelerinde belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyetinin ruhu, insan haklarına saygılı hukukun üstünlüğüne bağlı, demokrasi ile beslenen çok sesliliktir. Anayasada ifade edilen tüm özgürlükler gibi basın özgürlüğünün de sınırları vardır.

Doktrine ve Yargıtay kararlarına göre basının yaptığı haberlerin gerçek olması, haberde kamu yararı olması, haberin güncel olması ve haberin özü ile sunuluş tarzı arasında bağlantının olması bir zorunluluktur. Aksi takdirde basın kurumları basın özgürlüğü hakkını kötüye kullanmış olur ki hiçbir hukuk düzeni hakkı kötüye kullanılmasına müsaade etmez.

“SAVUNMALAR ADİL VE DENGELİ BİÇİMDE AKTARILMALIDIR”

Gazetecilik meslek ilkeleri arasında belirtildiği üzere; basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararı ile sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.

“İMA EDEN VURGULAR YAPILMAMALIDIR”

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaları zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber ve yorumlar yapılmamalıdır. Yayınlanan haber; görüş ve yorumlarda bir insanın davranışının ve işlediği suçun haber konusu olaya doğrudan ilgili olmadıkça onun ırkından, milliyetinden, cinsiyetinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmamalıdır.

“GAYEMİZ YARGIYA OLAN GÜVENİ TESİS ETMEK”

Yargının Türk Milletinin yargısı olduğu inancı ile, tam bir vicdani kanaatle tarafsızlık ve adaletle hareket eden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, insan haklarına ve özgürlüklere saygılı, adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı, suç teşkil eden tüm eylemleri eksiksiz soruşturarak Anayasamızda ifadesini bulan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini üst seviyelerde tesis etmekten başka bir gayemiz bulunmamaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”