Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI


Bolu’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar ve üyeleri tarafından organize edilen programla kutlandı. Demokrasi meydanında toplanan sendika üyeleri ellerinde pankartlarla ve sloganlarla Kent Meydanına kadar yürüdü. Kent Meydanında kalabalık adına bir açıklama yapan Türk Metal Sen Bolu Şube Başkan Özgür Elçi, “Talebimiz çok açık. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız” dedi.

Türk Metal Sendikası, Kamu-Sen, Belediye-İş sendikası tarafından ortak düzenlenen ve yürüyüşe; CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve sendika üyesi işçiler katıldı.

Demokrasi meydanında toplanan işçiler İzzet Baysal Caddesinden Kent Meydanı’na “Türk- iş nerede biz oradayız” sloganları atarak yürürken, karayolları işçileri de “Türkiye’nin Zincirleri Karayolları Taşeron İşçileri, “Eşit İşe Eşit Ücret” pankartları ile yürüyüşe eşlik ettiler.

Öte yandan yürüyüş güzergâhı ve Kent Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Alana gelenler de dört ayrı güvenlik noktasından arandıktan sonra içeri alındı.

Kent meydanındaki kutlama Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlk olarak grup adına konuşan Türk İş Sendikası Bolu İl temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu İl Başkanı Özgür Elçi; “Talebimiz çok açık. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız” diye konuştu.

Vilayet meydanında topluluk adına ortak basın açıklamasını yapan Türk İş Sendikası Bolu İl temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu İl Başkanı Özgür Elçi açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İnsana yakışır iş ve yaşam Şartlarını sağlamak için tüm emekçiler dayanışma içinde bir aradayız. Bizler, emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlarız. Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz ülkemiz dilimiz, inancımız görüşümüz işyerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup, onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dünyanın farklı ülkelerinde ve yurdumuzun değişik illerinde kardeşlerimiz, bizler gibi bugün alanları dolduruyor. Talebimiz çok açık. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, esneklik, kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma, vergide adaletsizlik yıllardır mücadele ettiğimiz sorunlar. İnsanı insan yapan değerleri ülkemizde egemen kılmadıkça bu sorunlarımız devam edecek. Şimdi de gündemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi var. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana kurulan işletmeler tek tek satılıyor. Alın terimizle kazandığımız ekmeğimiz bizden çalınıyor, sağlığımız çok uluslu küresel şirketlerin kazançları uğruna yok sayılıyor. 1 Mayıs 2018'deki gündemimize baktığımızda zorlu mücadeleler sonunda elde ettiğimiz haklarımız yoğun bir saldırı altında. Yaşama ve çalışma şartlarımız giderek bozuluyor. Ücretlerimiz artan fiyatlar karşısında sürekli eriyor. Bizler karşılaştığımız sorunlara karşı taleplerimizi seslendirmek ve somut adımlar atılması için buradayız. Geçenlerde Sayın Başbakan, memurları sözleşmeli personele çevireceğiz dedi. Biz emekçiler bunun sonuna kadar karşısında duracağız. Sorun sadece memurlarda değil. Kamu kuramlarındaki taşeron işçilerinin kadroya alınması önemli bir kazanım olmasına karşın, birçok tartışma ve yeni sorunu da beraberinde getirip mağduriyetlere neden oldu. Bu mağduriyetlerden en önemlisi, kapsam dışında kalan taşeron işçilerdir. Diğer yandan, işçiler arasında ücret ve çalışma şartlan bakımından ayrım sona ermemiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi bazı bürokratlar taşeron işçilerini tehditle, şantajla malum sendikaya üye yapmaya çalışıyorlar. Güvencesizliği sürekli hale getiren geçici ve mevsimlik işçilik uygulamalarında iyileştirme yapılarak 4 aya kadar daha fazla çalışma olanağı sağlanmış, ancak daha sözleşme yapılmamıştır” dedi.

“1 MAYISTA SESİMİZİ TEKRAR YÜKSELTİYORUZ”

Elçi açıklamanın devamında ise; “Öncelikle iktisaden güçsüz durumda olan geniş halk kesimlerini1 korumak ve kollamak birincil görev olmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanılması sağlanmalıdır. Kadınlara yönelik erkek egemen söylem ve eylemler son bulmalı, kadınların çalışma yaşamına aktif bir şekilde, uzun vadeli katılımını sağlayacak sosyal politikalar geliştirilmelidir. Her türlü çocuk emeğinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak programlar en hızlı şekilde uygulamaya konulmalıdır. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele engellenmelidir. Sendikal örgütlenmede işçilerin hür iradesine herkes saygı göstermelidir.

Çalışanların "ekmek" sorunu sürdürülen iktisadi ve mali politikaların sonucudur, İktisat politikaları rant sağlama ve rant elde etme yaklaşımından çok yatırım ve üretime odaklı yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve kapsayıcı nitelikte olacak biçimde belirlenmelidir. İş cinayetleri halini alan iş kazalarına köklü bir çözüm bulmak öncelikle işverenlerin ve devletin görevidir. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Kayıt dışı çalıştırma, işçilerin yıllarca ortaya koydukları emeğin yok sayılmasına neden olmaktadır. Kamu kurumları öncelikle işverenleri hedefleyen söylem ve politikalar geliştirmelidir. İnsan onuruna yakışır yaşam koşullarına ulaşmanın temellerinden biri, emekçinin ailesi ile birlikte yaşamını insan onuruna yaraşır şekilde sürdürebileceği bir ücrete ulaşmasıdır. Bu nedenle asgari ücret bireye göre değil, aileye göre hesaplanmalıdır. Ülkenin en fazla vergi veren kesimi olan tüm ücretlilerin üzerindeki bu yük azaltılmalı, vergilendirme politikasında adalet sağlanmalıdır. Doğal yaşam alanlarının plansızca iktisadi faaliyet alanları haline getirilmesi engellenmelidir. Genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünlerin tüketimini engelleyecek politikalar geliştirilmelidir. Yerli besicilik ve tarıma gereken destekler sağlanmalıdır. Toplumsal politikalar engellileri tam anlamıyla kapsayacak bir şekilde tasarlanmalıdır- Emeklilik şartlan yeniden düzenlenmeli, emekli maaşları asgari ücretin altında olmamalıdır. İşçiler, Kamu Emekçileri, Esnaflar, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler, Öğrenciler 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma günü tüm emekçilere kutlu olsun. Hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” ifadelerine yer verdi.

Türk İş Sendikası Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu İl Başkanı Özgür Elçi’nin ortak basın açıklaması yapmasının ardından meydanda toplanan sendika üyeleri oyun havaları eşliğinde oynayarak 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Grup üyeleri kutlama ardından dağıldı.

Etiketler: