Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (04.04.2018)

RESMİ GAZETE (04.04.2018)

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1180       Down Sendromunun ve Otizm ile Diğer Gelişim Bozuklukların Yaygınlığının Tespiti ve Bunlara Sahip Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

1181       Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2018/11492      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2018/11497      Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

2018/11498      Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğrenim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/03/2018 Tarihli ve 7772 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/2/2018 Tarihli ve E: 2017/117, K: 2018/28 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Etiketler: