Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (30.03.2018)

RESMİ GAZETE (30.03.2018)

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2018/11548    Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na Devrine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11469      Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11474      Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11546    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2018/11547    17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve Eki Cetvellerin Uygulanmasına 2018 Yılında da Devam Olunması Hakkında Karar

2018/11587    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI

—   Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

—  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2018 Tarihli ve 7766 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2018 Tarihli ve 7772 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2018 Tarihli ve 7773 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/3/2018 Tarihli ve 2014/13327 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/3/2018 Tarihli ve 2014/16516 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Etiketler: