Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN LİRA HİBE

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN LİRA HİBE
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca uygulanan Genç Çiftçi Projeleri tebliği 24 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular 2 Nisan’da başlayacak ve 30 Nisan tarihinde sona erecek.

Konu hakkında açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat; “Bakanlığımızca 2 yıldır uygulanan ve 3. yılında olan genç çiftçi projeleri ile kırsal kesime birçok aileye gelir kapısı olmuştur. 2018 yılında da uygulanacak olan projeler ile Bolu ilimizde üretim gözle görülür bir ivme kazanacaktır. Bu bağlamda İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Programın proje konuları:

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

konularını  kapsar.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Eşi ve kendisi başvuru tarihi itibarıyla 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibariyle askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,

f) Eşi ve Kendisi Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

g) Eşi ve Kendisi Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

ğ) Eşi ve Kendisi Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

h) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak,

ı) Eşi ve Kendisi 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/03/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak,

i) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

İstenecek Belgeler:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ ndan alınan belge,

c) Başvuru dilekçesi,

ç) Proje tanıtım formu,

d) Taahhütname,

e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

Hibe desteği miktarı:

(1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

Başvuru zamanı ve yeri:

-Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra başlar.

– Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

– Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

Ayrıntılı bilgi almak için İl /İlçe Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

 

Etiketler: genc ciftcilere 30 bin lira hibe