Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (27.03.2018)

RESMİ GAZETE (27.03.2018)

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’a, Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına Vekâlet Edilmesine Dair Tezkereler

YÖNETMELİKLER

—  Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23)

—  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17)

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/03/2018 Tarihli ve 7747-1 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Etiketler: