Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

T.C. Bolu Belediye Başkanlığı Sınav Kurulu İlanı

T.C. Bolu Belediye Başkanlığı Sınav Kurulu İlanı

1 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 38. maddesi gereğince oluşturulan Sınav Kurulunca Belediyemiz Müdürlüklerinde 12.03.2018 ve 22.03.2018 tarihleri arasında ilgili tebliğin 39’uncu maddesince yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda “BAŞARILI” olanlara ait listeler (EK-1) Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde (www.bolu.bel.tr) ve müdürlüklerin ilan panolarına asılmak suretiyle yayımlanmıştır.

2 – Yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda “BAŞARISIZ” olanlara ait liste (EK-2) Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde (www.bolu.bel.tr) ve ilgili müdürlüklerin ilan panolarına asılmak suretiyle yayımlanmıştır. Başarısız olanların 23-27 Mart 2018 tarihleri arasında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimine yazılı olarak dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 – Yapılan sözlü ve uygulamalı sınava, sınav tarih ve saatinde mazeretsiz olarak katılmadığı için sınavda başarısız sayılanlara ait liste (EK-3) Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde (www.bolu.bel.tr) ve ilgili müdürlüklerin ilan panolarına asılmak suretiyle yayımlanmıştır.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Belediye Başkanlığımız resmi internet adresinde ve müdürlüklerin ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmiştir. Bu ilan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. işte o başarılı-başarısız lan isimler

İŞTE O BAŞARILI-BAŞARISIZ OLAN  İSİMLER