Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

VERGİ İŞLEMLERİ İÇİN 'İNTERAKTİF' DAİRE

VERGİ İŞLEMLERİ İÇİN 'İNTERAKTİF' DAİRE
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik ortamdaki vergi işlemleri için İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması hizmete girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığının, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"ne göre, elektronik ortamda yapılacak vergisel işlemlerle ilgili teknik altyapı kurularak, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması oluşturuldu.

İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya GİB tarafından oluşturulan mobil uygulamadan giriş yapılabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesi şifresi, ilgililerce sistem üzerinden istenen bilgiler girilerek veya bir vergi dairesinden edinilebilecek. Sistemden vergiyle ilgili birçok işlem yapılabilecek.

Mükelleflerce, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgiler, vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlar, elektronik ortamda verilen bildirimler, beyannamelerle bunlara ilişkin tahakkuklar, emanetler hesabına kaydedilen tutarlar, elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar, vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizler, elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evrakları, vergi ve ceza ihbarnameleri ve sistem üzerinden yapılan başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçları görüntülenebilecek.

Borç ödeme, e-tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması, uzlaşma talebi, mükellefiyet durum yazısı alınması, borç durum yazısı talebinde bulunulması, özelge talep edilmesi, işe başlama bildiriminde bulunulması, adres değişikliği bildirimi yapılması, iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması, işi bırakma bildiriminin gerçekleştirilmesi, izaha davet müessesi kapsamında izahat, tecil talebinde bulunulması, vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talebin yerine getirilmesi, muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe sunulması ve çeşitli konularda "genel dilekçe" verilmesi dahil GİB tarafından uygun görülen diğer iş ve işlemler, İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek.

Vergi Usul Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi sistemden iletilecek ve bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçecek.

İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan işlemlerin elektronik olarak gerçekleştirilmesi ve her işleme ait logların kayıt altına alınması ve kaynağının inkar edilemezliği nedeniyle sistemden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imzayla imzalanmasına gerek duyulmayacak.

Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler için ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya elden ayrıca başvuru şartı aranmayacak.

İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresinin noter vekaletnamesiyle yetkili kılınan kişilere teslimi, kullanıcı kodu ve şifre edinen gerçek kişiye, tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere teslim hükmünde sayılacak.

Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekecek.

Elektronik ortamda düzenlenip gönderilen belgelerin, kağıtla düzenlenen belgelerden hukuki sonuçları itibarıyla hiçbir farkı bulunmayacak.

Etiketler: