Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (20.01.2018)

RESMİ GAZETE (20.01.2018)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10971    Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10998    Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11000    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11023    Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/11074    İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11093    Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/11115    2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11133    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar

2017/11140    Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti Hakkında Karar

2017/11141    Bazı Alanların Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11142    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11143    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/11145    Bazı Alanın Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11146    İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11147    Türkiye’nin Otomobili Projesi Kapsamındaki Çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Koordinasyonunda Yürütülmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/11100    Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/11152    Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/11157    Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

 

Yönetmelik

—   Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik

—   Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

 

Dair Yönetmelik

—   Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

—   Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—   Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—   Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 19/01/2018 Tarihli ve 37 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 19/01/2018 Tarihli ve 38 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Etiketler: