Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

YENİ KHK YAYIMLANDI

YENİ KHK YAYIMLANDI
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan  Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun  4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK,  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK)  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı.

 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden  (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Buna göre, TRT'den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 8, Tapu ve  Kadastro Genel Müdürlüğünden 3, Maliye Bakanlığından 1, Kamu İhale Kurumundan 1,  Milli Eğitim Bakanlığından 106, Sağlık Bakanlığından 6, PTT'den 8, Sivil  Havacılık Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara  Kuvvetleri Komutanlığından 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri  Komutanlığından 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi.

 

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

 

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı  aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata  yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam  edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların  uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu,  denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

 

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve  pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf  lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, özel güvenlik  şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal  edilecek.

İHRAÇ EDİLENLER

GÖREVE İADE EDİLENLER

İADE OLAN ASKERİ PERSONEL

RÜTBESİ ALINANLAR

KAPATILAN KURUMLAR


Göreve iadeler

 

Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste de yayımlandı.

 

Buna göre, TBMM'den 1, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 2, AFAD'dan 3,  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1, Hazine Müsteşarlığından 1,  Diyanet İşleri Başkanlığından 19, RTÜK'ten 1, TİKA'dan 1, TOKİ'den 1, TRT'den 2,  Adalet Bakanlığından 79, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 6, Bilim,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2, KOSGEB'den 1, TÜBİTAK'tan 5, TSE'den 2,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4, Türkiye İş Kurumundan 4, SGK'dan 14,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 1, Ekonomi  Bakanlığından 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2, BOTAŞ'tan 1, BOTAŞ  International'dan 1, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Elektrik Üretim  Anonim Şirketinden 5, MTA'dan 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan 1, Türkiye  Elektrik İletim AŞ'den 6, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1,  Türkiye Petrolleri AO'dan 6, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 2, Yüksek Öğrenim Kredi  ve Yurtlar Kurumundan 4, Spor Genel Müdürlüğünden 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığından 13, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 22, İçişleri Bakanlığından 13,  Emniyet Genel Müdürlüğünden 458, Jandarma Genel Komutanlığından 99, Sahil  Güvenlik Komutanlığından 5, Ankara Büyükşehir Belediyesinden 5, Antalya  Büyükşehir Belediyesinden 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 4, Mersin  Büyükşehir Belediyesinden 1, Kalkınma Bakanlığından 1, Türkiye İstatistik  Kurumundan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2, Maliye Bakanlığından 29, Gelir  İdaresi Başkanlığı 35, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 1, DMO'dan 2, Milli  Eğitim Bakanlığından 544, Milli Savunma Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri  Komutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20, Hava Kuvvetleri  Komutanlığından 22, Sağlık Bakanlığından 204, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığından 1, Karayolları Genel Müdürlüğünden 6, Devlet Hava Meydanları  İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4, TCDD'den 16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den 2,  PTT'den 3, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 36 kişi görevlerine iade  edildi.

 

 

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün  içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve  başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne  kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

 

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu  görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim  durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara  atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

 

Belirtilen maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar  tarafından yürütülecek.

 

Bu arada, KHK'nın 4 sayılı listesinde yer alan Kara Kuvvetleri  Komutanlığından 22, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 ve Hava Kuvvetleri  Komutanlığından 24 kişinin isimleri daha önce yayımlanan KHK'ların ilgili  sıralarından çıkarıldı.

 

İlgili KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla  söz konusu KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

 

Öğrencilikle ilişiği kesilmiş 2 kişiyle ilgili hüküm

 

Daha önce OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar gereği öğrencilikle  ilişiği kesilmiş olanlardan 2 kişinin isimleri söz konusu listelerin ilgili  sıralarından çıkarıldı.

 

Söz konusu KHK hükümlerinin bu kişilerle ilgili tüm hüküm ve sonuçları  ilgili KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

 

Rütbesi alınan emekli TSK personeli

 

TSK'dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa  eden subaylardan, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen  Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri  Komutanlığından üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak  emekli kimlikleri iptal edildi.

 

Söz konusu kişiler uhdelerindeki mesleki unvanları ve sıfatlarını  kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan  yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet,  kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair  görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili  pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik  şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

 

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbir kararları

 

697 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV  Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

 

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal  varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz  devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine  adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

 

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir  hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan  gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Etiketler: