Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

MECLİSTE YENİ YIL TOPLANTIYLA BAŞLIYOR

MECLİSTE YENİ YIL TOPLANTIYLA BAŞLIYOR
İl Genel Meclisi Ocak Ayı toplantıları 02 Ocak Salı günü başlayacak. Hafta boyunca devam edecek yeni yılın ilk toplantısında Bolu ve ilçeleri ile alakalı önemli gündem maddeleri ele alınacak.

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan İl Genel Meclisi Ocak Ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2018 yılında uygulanacak m3. fiyatları ile İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporlar görüşülüp karara bağlanacak. Ardından İl Özel İdaresinin 2018 yılında uygulanacak olan etüt ve rapor ücretlerinin belirleneceği toplantıda Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılması ile ilgili komisyon raporu karara bağlanacak.  

 

03 OCAK ÇARŞAMBA

Çarşamba günü gerçekleşecek oturumda meclis üyeleri, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Aktaş mahallesinde bulunan Gazipaşa ortaokulu yeni binasındaki alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporu görüşecek. Daha sonra İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2018 yılında uygulanacak olan m3.  kiralama bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor karara bağlanacak. Mudurnu ilçesi, Kovucak köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan, Göynük  İlçesi Köybaşı köyü, tapunun 102 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporların görüşülmesi ile oturum sona erecek.

 

04 OCAK PERŞEMBE

Toplantıların Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda ise ilk olarak Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Sümer Mahallesinde bulunan Hacı Bayram Veli Ortaokulu yeni binada 60.m2.lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Ardından ilimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda uygulanacak olan 2018 yılında para cezalarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor karara bağlanacak.

Mudurnu İlesi Bekdemirler köyü, tapunun 176 ada 14 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ve Mudurnu İlçesi Ilıca köyü, tapunun 101 ada 200,201,202,203,211,227 ve 228 nolu taşınmaz için hazırlanan Termal Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli revizyon imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporlarda bu toplantıda karara bağlanacak.

 

05 OCAK CUMA

Toplantıların Cuma günü gerçekleşecek oturumunda İlimiz Merkez İlçe Yumrukaya köyü tapunun 723 ada, 724 ada18 numaralı parsele ait Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek raporu görüşecek olan meclis üyeleri, İl Özel İdaresinin 2018 yılında Makine ve Ekipman kira bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu da görüşecek. Toplantıda ayrıca İlimiz Merkez ve İlçelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerine hayırsever vatandaşlar arasından üye seçimi gerçekleştirilecek. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. Maddesi gereği 5 adet Denetim Komisyonuna üye seçimi ile İl İnsan Hakları kurulunda İl Genel Meclisini temsilen görev yapmak üzere üye seçimi de bu toplantıda yapılacak.

 

08 OCAK PAZARTESİ

Toplantıların Pazartesi günü gerçekleşecek son oturumunda ise Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller) Mahallesinin Köy Yerleşik alanı Genişletme planının onanması talebi görüşülüp karara bağlanacak.  

Etiketler: il genel meclisi bolu siyaset