Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (26.12.2017)

RESMİ GAZETE (26.12.2017)
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10827    Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Fevziye Mahallesi ve Gölbaşı İlçesi, Hallaçlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10831    Bazı Alanların ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10832    Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10838    Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11024    Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2017/11104    Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11105    Bazı Alanların Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/51)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/12/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-276 ve 277 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2016/132, K: 2017/154 Sayılı Kararı

Etiketler: