Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

REKLAM PANOSU YAPTIRILACAK

REKLAM PANOSU YAPTIRILACAK
BOLU BELEDİYESİ MERKEZİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ YERLERDE BİLBOORD,GİANTBOARD,TOTEM,CLP,ÇİFT KATLI CLP,GERİ DÖNÜŞÜMLÜ CLP,AKILLI DİREK,SİLİNDİRİK KULE,DUVAR REKLAMLARI ve İZZET BAYSAL CADDESİNDEKİ TRAFO PANOLARI REKLAMLARI İŞİ
İHALE İLANI
05.10.2017 Tarih 2017/398 Sayılı Meclis kararıyla 10 yıla kadar Bolu Belediyesi Merkezinde Bulunan Çeşitli Yerlerde Bilboord, Giantboard, Totem, Clp, Çift Katlı Clp, Geri Dönüşümlü Clp, Akıllı Direk, Silindirik Kule, Duvar Reklamları ve İzzet Baysal Caddesindeki Trafo Panoları Reklamları 2886 sayılı Devlet ihale kanunu 35/c maddesi uyarınca yapılacaktır.

İhale 29/12/2017 Tarih Cuma Günü Saat 14:10’da Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No.95 Bolu Adresinde Bolu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Muhammen Bedeli yıllık 100.000,00TL (Yüz bin TL) olup ihale süresi 10 Yıl ve Geçici Teminatı 35.000,00TL’ dir.
 1. İhalede artırımlar 100,00TL(YÜZ) TL ve katları halinde olacaktır.
 2. Konulacak reklam panoları (Yerler için) Belediyemiz encümeninden izin alınacaktır.
 3. Belediye reklam panolarını ve reklam yerlerini kullanması halinde ücret istenmeyecektir. Belediye ilan ve duyurularını ücretsiz yayınlamak zorundadır.
 4. Belediye Led ekranları bu ihaleden bağımsız ihale yapacak olup bu ihale Led ekran ihalesini kapsamaz. Bu ihaleyi alan Firma Led ekran koyamacaktır.
 5. Elektrik direkleri reklamı bu reklam dışındadır.
 6. Reklam materyallerini yüklenici kendisi yerleştirecek bakımını onarımını yapacak, Elektrikli olanlarda elektrik aboneliklerini almak zorundadır. Yüklenici Firma reklam materyallerinde milli örf ve adetlerine aykırı reklam yapamayacaktır.
 7. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.
 8. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale dosyalarına koyması gerekmektedir.

  1. İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri.
  2. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
  3. Geçici teminat bedeli olan 35.000,00 TL nin yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu.
  4. 100,00 TL Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu.

 1. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılanlar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre hazırlayacakları evrakları en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
 3. İhaleye Spor Kulüpleri, Dernek ve Vakıflar katılabilecek olup katılacak Spor kulübünün en az sekiz branşta faaliyet göstermek zorundadır.
 4. İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Etiketler: