Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

Bolu'ya 7 öğretmen atanacak

Bolu'ya 7 öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre bakanlığa bağlı olan bilim ve sanat merkezlerine ( BİLSEM), öğretmen ataması yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın BİLSEM'e öğretmen atayacaklarını açıklayarak , kontenjan listesini yayınladı. 81 ilde belli olan kontenjanlarda Bolu BİLSEM merkezine 7 öğretmen atanacak. Başvuru tarihleri ise 25-29 Ocak olarak belirlendi. Bolu BİLSEM'e atanacak olan öğretmenler; Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Rehberlik, Türk Dil ve Edebiyatı olarak belirlendi.

BİLSEM 2021 ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartları Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a)
Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir yıllık çalışma süresini BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 tamamlamış olmak,

c)
Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ildeki bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,
d)
02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
e)
Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU

a)
Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.
b)
Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
c)
Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (Ek -2) puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
d)
Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.
e)
Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 6 ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.
f)
İl Millî Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.
g)
Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu fark eden ve daha sonra düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.
h)
Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir. ı) 2020 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değişikliği işlemi gerçekleşen (alan değiştiren) öğretmenlerden ayrıca bu kılavuz kapsamında başvuruda bulunacak olanlar için, yeni alan ve eğitim kurumları üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
i)
2021 yılı yarıyıl tatili mazerete ilişkin yer değiştirme döneminde iller arası yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerden aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru yapacak olanların, gerekli şartları taşımaları halinde mazerete bağlı olarak atandıkları ilden başvuru yapmaları gerekmektedir.