Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI YAPILDI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI YAPILDI
Bolu Valiliğinde tüm ilçe kaymakamları ve kamu kurumları yöneticileri ile birlikte Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kurumlar arası İşbirliği Protokolü imzalandı.

Haber: Aslı Akış

Valilikten yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddeti engellemek için hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla 81 ilde valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantı yapılması planlandığı belirtildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Toplantısı, Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Bolu Valiliğinden basın açıklaması yapıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada; “Kadına yönelik şiddet dünyada insanlığın en acı gerçeklerinden birisidir. Ne yazık ki dünya genelinde her yıl çoğunluğu kadınlardan oluşmak üzere 1,4 milyon insan şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde son yıllarda kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi, sosyal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, eylem planları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bütün bunlara rağmen Türkiye genelinde; 2015 yılında 360, 2016 yılında 304, 2017 yılında 353, 2018 yılında 279, 2019 yılında 318 kadın cinayet sonucu hayatını kaybetmiştir. Maalesef ilimizde de 2014 ‘de 1, 2015 ‘de 3, 2016 ‘de 2, 2017 ‘de 3, 2019 ‘da 1 kadın şiddet sebebiyle vefat etmiştir. 2018 yılında herhangi bir kaybımız olmamıştır. Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan Kadına Yönelik Şiddet Eylemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile ‘bir insanlık suçudur.’ Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele, tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademik çevreler ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olması ile mümkündür. Bu gerçekten hareketle kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliği maksimum seviyede artırmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği Ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol’ imza altına alındı.

Bu protokole istinaden yine aynı kurumlar tarafından 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ yapıldı.

“YEDİ ANA HEDEF VE DÖRT ALT HEDEFTE”

81 İl Valimiz tarafından bahse konu Bakanlıkların il bazındaki en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile söz konusu protokolün ve koordinasyon planının tanıtımı yapıldı.  Türkiye Cumhuriyetinin ilgili beş  Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan koordinasyon planı Yedi Ana Hedef ve Dört Alt Hedeften oluşmaktadır: Protokolde sayılmış olan tüm Bakanlıklarımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2 yıl boyunca ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konusunda yürütecekleri görevleri Koordinasyon Planında detaylı bir şekilde sayılmıştır.  Buna göre İlgili her bir Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinasyon kapsamında yerine getirecekleri görevleri ayrı ayrı birer temel hedef olarak tespit edilmiştir. Bir diğer temel hedef ise bu kurumların kendi aralarında veri entegrasyonu ve iletişimin etkin şekilde sağlanmasıdır. Bundan tüm Bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte sorumlu tutulmuştur. Dört Alt Hedef: 1- Mevzuatın Etkin Uygulanması, 2-Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, 3-Toplumsal ve bireysel Farkındalıkları Artırma ve Bilinç Yükseltilmesi, 4-Veri Toplama ve Araştırma  yapılması ile bunların analiz edilerek hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda, örneğin Kadına yönelik cinsel, psikolojik, fizyolojik her türlü şiddetle mücadele bütün kurumlar tarafından ‘sıfır tolerans’la yürütülecektir. İlgili hakim, savcılara ve kalem müdürlerine, 50.000 kamu personeline, 50.000 vatandaşımıza, 10.000 işçi, işveren ve sendika üyesine ilgili Bakanlıklarca seminerler verilecektir. Alo 183 Sosyal Destek Hattının bilinirliği ve etkinliği arttırılacaktır. Risk analizlerinin doğru yapılabilmesi için Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere Risk Analiz Modülü ilave edilecektir. Aile Danışmanlığı sistemi yaygınlaştırılacaktır. Mağdurların hizmetlerden daha etkin bir şekil de faydalanmaları sağlanacaktır. İletişim stratejileri geliştirilecek ve ilgili kurumlar arasında etkin şekilde kullanılacaktır. Mevzuatın güncellenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

“GÜÇLÜ TOPLUM GÜÇLÜ DEVLET DEMEKTİR”

İlimiz genelinde bugüne kadar Valiliğimizin koordinesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye yönelik yine Bakanlıklarımızın öncülüğünde çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Bundan sonra da yukarıda bahsedilen ilgili Bakanlıklarımızın mutabık kaldıkları Protokol ve Koordinasyon Planı çerçevesinde bütün kurumlarımız ve kamuoyumuzla birlikte Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda ‘sıfır toleransla’ çok daha etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızda bütün vatandaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Tüm Bolu’lu hemşehrilerimizin onuru olarak gördüğümüz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Özel Sektör çalışanlarımız, STK’larımız ve Kamuoyumuzla beraber hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Güçlü Kadın Güçlü Aile demektir. Güçlü Aile Güçlü Toplum demektir. Güçlü Toplum Güçlü Devlet demektir. Daha mutlu birey, Daha huzurlu aile, daha müreffeh toplum ve daha güçlü bir devlet için Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olacak tüm Bolulu hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.