Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

AÇLIKLA MÜCADELE EDEN KİŞİ SAYISI ARTTI

AÇLIKLA MÜCADELE EDEN KİŞİ SAYISI ARTTI
Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), Milano Belediyesi ve Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) ile birlikte; şehirlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmadaki rolünü analiz etmek için birçok uluslararası uzman ve yetkilinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Gıda ve Şehirler" araştırmasını yayımladı.

Birbirinden farklı 7 büyük şehirdeki sürdürülebilir uygulamaları inceleyen "Gıda ve Şehirler" araştırmasında, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve gıda israfı ile açlığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar incelendi.

 

Dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlası şehirlerde yaşıyor. Uzmanlar; açlık, iklim değişikliği, gıda güvensizlikleri nedeniyle bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 80'e ulaşacağını belirtiyor. Yiyecek talebini artıracak bu trend şehirlerin, mevcut gıda sistemlerinin başa çıkamayacağı bir senaryo ile yüzleşeceğine işaret ediyor. Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yıldan bugüne, açlıkla mücadele eden kişi sayısında yüzde 4,6 artış yaşandı. Dünyanın dört bir yanından 821 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiği günümüzde uzmanlar, sürdürülebilir gıda üretimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmenin açlıkla mücadelede önemli rol oynadığını söylüyor.

 

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek ve somut çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), Milano Belediyesi ve Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP), Milano'da 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu'nda şehirlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmadaki rolünü analiz etmek için birçok uluslararası uzman ve yetkilinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Gıda ve Şehirler" araştırmasını yayımladı.

 

YEDİ BÜYÜK ŞEHRİN GIDA VE BESLENME ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Dünyanın farklı bölgelerinden 7 büyük şehrin (New York, Rio de Janeiro, Milano, Ouagadougou, Tel Aviv, Seul ve Sydney) sürdürülebilir kalkınma, gıda israfı ve açlığa karşı aldığı önlemlerin vaka çalışması olarak incelendiği “Gıda ve Şehirler” araştırması, büyük şehirlerde hayata geçirilen sürdürülebilir uygulamaların Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada büyük katkıları olabileceğini kanıtladı.

“Gıda ve Şehirler” araştırması, dünyanın dört bir yanından 70'in üzerinde uzman ve şehir yönetimi üyesinin iş birliği ile gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için öngördüğü 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için küresel düzeyde uygulanabilecek çözümler öneren araştırma çerçevesinde, büyük popülasyona sahip 7 şehirdeki gıda ve beslenme sorunlarını çözmek için hayata geçirilen sürdürülebilir uygulamalar paylaşıldı.

 

“ŞEHİRLERİN REHBER ROLÜ ÜSTLENMESİ GEREKİYOR”

Araştırmanın küresel çapta fikir alışverişini teşvik etmesini umduğunu söyleyen BCFN Vakfı Araştırma Programı Yöneticisi Marta Antonelli; “Gıda üretimi ve tüketimi, iklim değişikliğini de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden sürdürülebilir gıda üretimini iyileştirmek ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmek için acele etmeliyiz. ‘Gıda ve Şehirler’ araştırması; siyasi liderlere ve sektör yetkililerine, gıda üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek için yapılması gereken değişiklikler hakkında tavsiyelerde bulunuyor. Şehir yönetimlerinin yeni gıda ve beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi paylaşarak, şehir sakinlerini karar alma sürecine dahil ederek ve çevresel sorunlara yönelik somut çözümler üreterek gıda ve beslenme sürdürülebilirliği konusunda bir rehber rolü üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.