Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

TOPLANTI 11 TEMMUZ’DA

TOPLANTI 11 TEMMUZ’DA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanan İmar Barışı Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte insanların aklında kalan soruların giderilmesi için Gerede Belediyesi bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Yapı Kayıt Belgesi alınmasını öngören İmar Barışı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gerede Belediyesi işbirliğinde, 11 Temmuz 2018 Çarşamba Günü Saat 14.00’de Melih Gökçek Kültür Merkezinde bilgilendirme toplantısı yapılacak.

 

İmar barışı nedir? Kimleri kapsıyor?

Yapı Kayıt Belgesi alınmasını öngören İmar Barışında, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i oranında bedel ödenerek yapı kayıt belgesi alınabilecektir.

İmar Barışı, 31.12.2017 tarihine kadar yapılmış,  ruhsatsız yapıları, ruhsatlı olup ruhsata aykırı yapıları, ruhsata uygun olup iskân alamamış yapıları ve iskânlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları vb. kapsamaktadır. Yapı Kayıt Belgesi alınabilmesi için müracaatın 31.10.2018 tarihine kadar e-devlet sistemi üzerinden yapılması ve de 31.12.2018 tarihine kadar da yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

 

e-Devlet Sistemi Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler 

* e-Devlet şifresi,

* Geçerli bir cep telefonu numarası,

* Geçerli bir e-posta adresi,

* Beyan edilecek yapının adresi,

* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri,

* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare),

* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı,

* Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili Belediyeden alınacaktır.)

* Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare),

* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecektir.),

* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi,

* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

Yapı kayıt belgesi e-devlet sistemi üzerinden alınacak ve 1 nüshası ilgili İdarelere verilecektir. Yapı kayıt belgesi alınan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların tapuda cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyeti kurulması işlemlerinde ayrıca yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yapılması gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılar için de, Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere imar barışından yararlanacaktır. Ayrıca Belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş yapıların bulunduğu taşınmazlar yapı kayıt belgesi ile talep edilmesi halinde ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.

 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206’ıncı maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

 

Etiketler: