Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

Barilla Türkiye’deki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Barilla Türkiye’deki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Küresel gıda lideri Barilla, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan "Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı"nı yayımladı.

Ekilebilir tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir gıda ihtiyacının daha da arttığı günümüzde, gıda sürdürülebilirliğinin önemi geçmiş yıllara kıyasla daha çok önem taşıyor. Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu ile sürdüren küresel gıda lideri Barilla, gıda sürdürülebilirliği alanında hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Tarım Projesi” kapsamında Türkiye’deki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Barilla, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Bahri Dağdaş UTAE) iş birliğinde hazırlanan "Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı"nı yayımladı.

10 yıla yakın süredir tarımsal hammadde ve özellikle durum buğdayı tedarikinde üretim yaptığı ülkelerdeki en verimli tarım sistemini belirlemek, çevresel etkiyi azaltmak ve çitçilerin kazancını geliştirmek için çalışmalar yürüten Barilla, yayımlanan “Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı”nda sürdürülebilir makarnalık buğday üretiminin temelini oluşturan 10 altın kurala yer verildi.

ARAŞTIRMALAR 5 LOKASYONDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı'nda yer verilen pratik bilgilere kaynak olan araştırma çalışmaları, 2014 ile 2016 yılları arasında İç Anadolu Bölgesi’nde 5 farklı lokasyonda gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında aynı tarla koşullarına sahip olan seçili arazilerin yarısında geleneksel tarım teknikleri kullanılırken, diğer yarısında ise önerilen sürdürülebilir teknikler kullanıldı. İki yıl boyunca mazot, tohum, gübre gibi girdilerin miktarlarından tasarruf edilirken, verimin korunup; buna karşılık olarak çevreye verilen zararın ve karbon salımının azaldığı görüldü.

Bahri Dağdaş UTAE ve Barilla tarafından ortak yürütülen çalışma kapsamında elde edilen veriler ve daha önce yapılan araştırmalar neticesinde bölgede makarnalık buğday yetiştiriciliğinde uygulanması tavsiye edilen yöntemler test edilerek şekillendirildi ve kitaplaştırıldı. Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki çiftçiler, fikir önderleri, kişi ve kuruluşlara dağıtılacak kitapta yer verilen 10 altın kuralın makarnalık buğday yetiştiricileri arasında yaygınlaşması, ürün kalitesinin artırılması, çevreye zararlı etkilerin azaltılması, toprağın daha verimli ve uzun yıllar kullanılır hale getirilmesi açısından önem taşıyor.

Avrupa Birliği’nin dünyaca kabul edilen yeni Ortak Tarım Politikası (CAP 2014-2020) doğrultusunda hazırlanan çalışma ile birlikte sürdürülebilir tarımın yaygınlaşması, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerle üretimi, dünya tarımının ekonomik canlılığının artırılması, çevre ve doğal kaynakların korunması, dünya nüfusunun refahının artırılması, tarım işletmelerinin verimli, istikrarlı ve uzun soluklu bir üretim ile çabalarının karşılığını almasını hedefliyor.

MAKARNALIK BUĞDAY ÜRETİMİNDE 10 ALTIN KURAL

Yetiştiricilik faaliyetlerinin nasıl planlanacağı ve optimize edileceği hakkında tavsiyelerin yer aldığı Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı’nda 10 altın kural şöyle sıralandı; Makarnalık buğdaya uygun ekoloji ve arazi seçimi, toprak işleme, münavebe, en uygun çeşidi kullanma, sertifikalı tohum kullanımı, doğru zamanda ekim yapmak, doğru miktarda tohum kullanma, uygun şekilde gübreleme yapma, yabancı otları kontrol altında tutma ve hastalıklarla mücadele etme.

Kitapta ayrıca buğday çeşitleri arasında iklim istekleri bakımından farklılıklar, tarımda başarılı olmak için yapılması gerekenler, münavebede dikkat edilmesi gereken hususlar ile bitkisel üretimde verimliliği artıran tekniklere de yer verildi. Barilla, “Sürdürülebilir Tarım Projesi”ni uyguladığı ülkelerde hayata geçirdiği projelerle çiftçilerin üretim maliyetlerini yüzde 30 azaltmayı, üretim randımanını ise yüzde 20 oranında artırmayı başardı. Türkiye için hazırlanan kitapta da bu doğrultuda kilit bilgilere yer verildi. Sertifikalı tohum kullanımı, maliyet, verim ve kalite ilişkisi, erken ve geç ekim, gereğinden az veya fazla tohum kullanmanın doğuracağı sonuçların detaylarıyla yer verildiği Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı’nda; tarımda önemli sıkıntılar arasında görülen başlıklar da yer buldu. Kitapta çiftçiler ile gübreleme, yabancı otların sebep olduğu ürün kayıpları, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konular da paylaşıldı.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÇİFTÇİNİN ROLÜ BÜYÜK

Kitapta tavsiye edilen 10 altın kural, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, doğaya daha az zarar veren ve onu olabildiğince koruyan iyi tarım uygulamalarının da temelini oluşturuyor. Hazırlanan çalışma ile sadece çiftçilerin çabasının yetmeyeceği, kamu, sanayi, sivil toplum iş birliği ve desteklerinin sürdürülebilir tarımın uygulama alanını genişletmede etkili olacağının altı çizildi.

ÇALIŞMALAR KONYA’NIN ARDINDAN TRAKYA’DA DEVAM EDİYOR

Barilla, belirlediği sürdürebilir tarım ilkeleri ile verimli ve güvenli bir tarım prosedürü yaratabilecek, çevre ile çiftçilerin finansal ve sosyal koşullarını koruyan ve geliştiren tarım sistemlerinin seçilmesine rehberlik edecek prensipleri tanımlıyor. Bugün çeşitli ülkelerde Barilla Sürdürülebilir Tarım Projesi kapsamında üretilen hammadde miktarı, grup tarafından satın alınan hammadde miktarının yüzde 80’ini meydana getiriyor. “Sürdürülebilir Tarım” projelerinin Türkiye uygulamasının bir parçası olan “Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı”, bu alanda yapılan çalışmaların ilk ayağını oluşturuyor. Konya çevresinde sürdürülebilir makarnalık buğday üretimi hakkında yapılan çalışmaların Trakya ayağı halen devam ediyor.

Etiketler: