Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

GEREDE TSO ÜYELERİ YENİ KOSGEB DESTEKLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

GEREDE TSO ÜYELERİ YENİ KOSGEB DESTEKLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
KOSGEB KOBİ gel-Gelişim Destek Programı ve KOSGEB destekleri konusunda KOSGEB İl Müdürü Yusuf Harbi ve Uzman Yardımcısı Hakan Alamur Gerede TSO üyelerini bilgilendirdi.

Gerede TSO Yönetim Kurulu başkanı Ersin Kaşka, GMYO Öğretim üyeleri ve Kobilerin katıldığı toplantıda İl müdürü Harbi, öncelikle KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ sayılıyor. Ülkemizde KOBİ’lerin ekonomideki payı; toplam işletmelerin %99,83’ü, toplam istihdamın %72,7’si, toplam katma değerin %50,6’sı, toplam satışların %62’si, toplam yatırımların %58,3’ü, toplam ihracatın %55,3’ ü Kobilerden oluşuyor. KOSGEB veri tabanına Kayıtlı KOBİ* : 1.378.527 bulunurken yıllık desteklenen işletme sayısı 54.840.

KOBİ Gel KOBİ Gelişim Destek Programı

İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin ve yazılım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi konusunda desteği kapsıyor. Proje başına destek üst limiti; toplam destek üst limiti 1 Milyon TL, geri ödemesiz destek 300 Bin TL, geri ödemeli destek 700 Bin TL, destek oranı %60 Yerli malı belgeli makine - teçhizat için %75

Proje Başvuruları, KOSGEB online başvuru sistemi üzerinden 24 Nisan – 22 Haziran 2018 (23:59) tarihlerinde alınacaktır. İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi” olan bu proje teklif çağrısına; iller bazında başvuru yapabilecek İmalat sanayi sektörleri matrisi’ ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri Bolu ve ilçelerinde; deri ürünleri, gıda ürünleri, makina ve teçhizat hariç fonksiyonel metal ürünleri imalatı, mobilya imalatı, giyim eşyalarının imalatı olmak üzere;

Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3)

Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir. Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.

İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmıyor. İmalat sanayi işletmelerinin faaliyet konusu ile ilgili tereddüt hasıl olduğunda, Sanayi Sicil Belgesi ibraz edilmesi ayrıca talep edilebilecektir.

Tüm işletmeler için: 2017 yılında bilanço usulü defter tutulması ve 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz edilmesi zorunludur. Önerilecek proje bütçesi, işletmenin 2017 net satış hasılatını geçemez.

KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.

Henüz süreci sonuçlanmamış KOBİGEL projesi olanlar bu çağrı kapsamında başvuru yapamaz. . Bilgilendirme sonrası üyeler desteklerle ilgili sorularını heyete ileterek çözüm aradılar.

Etiketler: