Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (20.04.2018)

RESMİ GAZETE (20.04.2018)

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

––  Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

––  Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/14)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/172, K: 2018/32 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/120, K: 2018/33 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Etiketler: