Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

RESMİ GAZETE (17.04.2018)

RESMİ GAZETE (17.04.2018)

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

2018/11602   Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

––  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/25)

––  Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384)

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Etiketler: