Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

BOLU’DA TOPRAK ANALİZLERİ ÜCRETSİZ

BOLU’DA TOPRAK ANALİZLERİ ÜCRETSİZ
Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, Bolu Ziraat Odası Başkanlığı ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile hazırlanan Proje Kapsamında 500 Adet Toprak Analizi ücretsiz yapılacağı bildirildi.

Tarımsal üretimde amaç, mümkün olan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmek olurken; tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli yer tutmaktadır. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu da; dengeli düzenli gübrelemedir. Su, ilaç, tohumluk, gübre, makine vb. zirai girdilerin etkileri dikkate alındığında; tek başına gübrenin mahsul verimini % 50-70 kadar arttırdığı tespit edilmiştir. Bu ise toprak analizi ile mümkündür.

Yapılan bu analizlerde amaç; toprağın mevcut besin maddeleri durumunu ortaya koymak, yetiştirilecek ürüne ve iklim koşullarına göre yeterli gübre miktarını belirlemek, en az girdi ile en ekonomik ve en yüksek verime ulaşmak, dengesiz gübrelemenin toprak ve bitkideki olumsuz etkilerini azaltmak, toprakların verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, toprağa yanlış cins gübre verilmesini engellemek, gübrenin toprağa doğru bir zamanda doğru bir şekilde verilmesini sağlamak, toprakların ve yer altı su kaynakların kirlenmesini önlemek, kimyevi gübre yerine,  organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımını teşvik etmek, ekolojik dengenin bozulmasını engellemek, çiftçilerin bilinçlendirilerek kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmek, yapılan analizler neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda bölge topraklarının verimlilik durumunu tespit etmektir.

Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Döner sermaye İşletmelerinin 2018 yılı ekonomik paket olarak bir adet toprak analiz bedeli 79,06 TL olarak belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan “Toprak Analizi Desteği Projesi” ile İlimizde üretim yapan çiftçilerimize yönelik 500 adet numunenin maliyeti 39.530,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu miktarın % 60 lık kısmını  (23.718,00TL) İl Özel İdaresi Katkısı,  %40 lık Çiftçi Katkısı kısmını(15.812,00TL.) ise Bolu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda yapılacak 500 adet Standart toprak verimlilik analizi (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum ve Organik Madde)ücretsiz yapılacaktır.

Konu hakkında mesaj veren İl Müdürü İzzet Murat;

Önümüzdeki patates üretim sezonu için Mart-Nisan aylarında ekim ya da dikim yapılmadan önce hububat üretimi için Eylül – Ekim aylarında topraklarımızda eksilen bitki besin elementlerinin ve toprağımızın verim durumunun ölçülebilmesi, toprağımızı ve cebimizi korumak için mutlaka; “Toprak Analizlerimizi yaptıralım” dedi. 

Etiketler: