Bolu Haber, Gazete ve Firma Rehberi

Bolu ile ilgili internette aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz internet sitesi.

MEMURLARA ÇİFT İZİN

MEMURLARA ÇİFT İZİN
Başbakanlık'a gönderilen düzenlemede işçiler için getirilen yarı zamanlı çalışma sistemi memurlara da getiriliyor. Talep ya da ihtiyaca göre mesai saatleri değişebilecek.anne ve babalara tanınan yarı zamanlı çalışma imkânının memurlara da tanınmasını öngören düzenlemenin yönetmeliği çıkıyor. Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek taslak metindeki detaylar ise şöyle:

Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek. Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurların analık ve babalık izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, süt izni verilmeksizin normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışmayı talep edebilecekler.

İKİSİ AYNI ANDA İZİNLİ 

Yarı zamanlı çalışmada erkek ve kadın memur ayrımı olmayacak. Eşlerin her ikisi de memur ise yarı zamanlı çalışmadan her iki eş de aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemde yararlanabilecek. Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini ocak-temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.

 Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek. Memurlar yıllık izin ve resmi tatillerde de yarım zamanlı çalışmış sayılacak. Bu haktan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bir çocuğu evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışabilecek. Bazı kurumların bu haktan yararlanabilmeleri belli şartlara bağlanacak. 

İŞTE ŞARTLAR 

* Memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması

 * Çocuğunun sağ olması

 * Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması

 * Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması.

 Sabah